Aeronautika – vojni pilot

Transformacijom sustava vojnog obrazovanja nije se u potpunosti napustio model civilno-vojnog školovanja “Kadet” te se kroz isti i dalje u sustav OS RH primaju i školuju kandidati za buduće vojne pilote.

Kadet – vojni pilot je stipendist OS RH, koji svoja prava i obveze ostvaruje ugovorom s MORH-om o školovanju odnosno stipendiranju na preddiplomskom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti, sukladno oglasu koji raspisuje MORH jednom godišnje u dnevnom tisku.

Školovanje kadeta na fakultetima odvija se prema istom programu kao i za ostale polaznike visokoškolskih institucija uz dodatak programa vojne obuke, odnosno dijela programa u kojem će kadeti izučavati nastavne sadržaje specifične za vojni poziv u vojnim kampovima te kroz nastavne module za OS RH.

 

 

Najčešća pitanja:

Tijek aktivnosti od prijave do prijema u kadete OS RH

 1. Prijava na natječaj – Kandidat za kadeta – vojnog pilota mora se prijaviti na oglas MORH-a raspisan u javnim glasilima. Prijava se dostavlja matičnom područnom odsjeku za poslove obrane. Područni odjeli i odsjeci za poslove obrane i Središnjica za upravljanje osobljem primaju prijave kandidata za kadete – buduće vojne pilote tijekom cijele godine.
 2. Psihologijsko testiranje– Kandidat za kadeta – vojnog pilota se poziva na psihologijsko testiranje, a o mjestu i vremenu izvješćuje ih Područni odsjek za poslove obrane.
 3. Specijalistički lječnički pregled – Kandidati za kadete – vojne pilote koji zadovolje na psihologijskom testiranju, pozivaju se na specijalističke liječničke preglede u Institut zrakoplovne medicine u Zagrebu. Svi koji zadovolje na liječničkim pregledima bit će obaviješteni putem Područnog odsjeka za poslove obrane. Kandidati će biti pozivani na psihologijska testiranja i liječničke preglede prije upisa na fakultet. Liječnički pregledi su besplatni.
 4. Upisi na fakultet – Kandidat za kadeta – vojnog pilota mora upisati Fakultet prometnih znanosti, a potvrdu o upisanom fakultetu kandidat mora priložiti svojoj prijavi u matičnom područnom odsjeku za poslove obrane. U protivnom neće biti pozvan na daljnji selekcijski postupak.
 5. Selekcijsko letenje – kamp – Kandidati za kadete – vojne pilote, koji su prošli sve prethodne korake, biti će pozvani na selekcijsko (probno) letenje na zrakoplovu tipa ZLIN-242L i potom selekcijski kamp, o čemu potpisuju predugovore s MORH-om.
 6. Potpisivanje ugovora o školovanju odnosno stipendiranju – Školovanje kadeta – vojnih pilota traje pet godina u koje je uključena i temeljna časnička izobrazba (dvije i pol godine na Prometnom fakultetu u Zagrebu, a zatim u Zadru).
 7. Polaganje svečane prisege i ulazak u OS RH

Važno:

Matični odsjek za poslove obrane će biti vaš koordinator tijekom cijelog procesa aktivnosti do prijma u kadete.

MORH ne upisuje i ne posreduje pri upisu kandidata za kadete na fakultete!

Koje uvjete treba ispunjavati kandidat?
 • isključivo državljanstvo Republike Hrvatske,
 • najviše navršenih 20 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj,
 • upisana 1. godina redovitog studija (u srpnju godine za koju se raspisuje natječaj),
 • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih pregleda,
 • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija.
 • Što mora sadržavati prijava?
Prijava mora sadržavati:
 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona,
 • presliku domovnice i rodnog lista,
 • presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o pohađanju istog,
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu o upisanom 1. semestru na fakultetu navedenom u natječaju (dostavlja se nakon upisa na fakultet u srpnju godine za koju je objavljen natječaj).