Časnička karijera u OS RH

Prijem kandidata za časnike s tržišta rada provodi se za deficitarne struke u OS RH.

Točan broj i profil kandidata za časnike određen je Dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga te Planom prijema osoblja u djelatnu vojnu službu, a javni natječaj za prijem kandidata za osposobljavanje za časnike biti će raspisan u skladu sa čl. 27. stavkom 1. Zakona o službi u OS RH. Osposobljavanje kandidata za časnike traje do godinu dana. 

Najčešća pitanja:

Koje uvjete treba ispunjavati kandidat?

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju opće uvjete za prijem u OS RH, propisane člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (NN, br. 73/13). U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u OS RH.

Posebni uvjeti za prijem propisani člankom 43. Zakona o službi u OS RH su:
  • završen diplomski studij naveden u natječaju,
  • najviše navršenih 30 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj,
  • odslužen vojni rok iii uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja (kandidati koji nisu odslužili vojni rok iii nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja prije osposobljavanje za časnike bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje).
Kako se prijaviti?

Ukoliko zadovoljavate navedene uvjete, prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu Uprave za ljudske resurse, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Zagreb, Stančičeva 6.  Vlastoručno potpisane prijave potrebno je predati 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti: presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenja o prebivalištu i nekažnjavanju, diplomu i ostale isprave koje se traže natječajem. Uvjerenja o prebivalištu i nekažnjavanju ne smiju biti starija od šest mjeseci.    

Prije prijema na osposobljavanje, kandidati prolaze odabirani postupak u skladu s Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike (Narodne novine, br.158/13).

Tijek časničke karijere nakon sklapanja ugovora

Kandidati nakon završetka časničke izobrazbe primaju se u djelatnu vojnu službu kao časnici, dodjeljuje im se prvi časnički čin i raspoređuju se na časničku dužnost. Karijera časnika u OS RH otpočinje izučavanjem vještina vođenja postrojbi i uloge zapovjednika – vođe, uvježbavanjem svakodnevnog rada u stožerima postrojbi. Na taj način se provodi priprema časnika za više i visoke dužnosti u OS RH koje slijede kao rezultat profesionalnog razvoja i usavršavanja.

Interes OS RH je pomladiti vojsku, modernizirati tehniku i opremu u svim granama OS RH. Novi sustav zahtijeva i nove ljude: obrazovane, prilagodljive i inovativne časnike za svladavanje organizacijskih procedura i iznalaženje pogodnih modela razvoja u različitim vojnim područjima.

Tijekom karijere, časnik OS RH ima mogućnost i obvezu neprestanog usavršavanja, stručnim tečajevima i tečajevima stranih jezika u zemlji i inozemstvu.

S obzirom na članstvo RH u UN-u i NATO-u, časnici OS RH postižu zapažene rezultate u mirovnim operacijama pod okriljem UN-a i NATO Saveza.

 

Preuzmi brošuru
Priloženi dokumenti:
15 MB
1 MB