Fotogalerija: Završetak Specijalističke vojne obuke u Pješačkoj pukovniji ZOD-a