MY_LOGO

MORH web > Naslovnica : Karijera u MORH-u : Natječaji i oglasi

Mapa weba

Petak, 16 Lipanj 2017, Natječaji i oglasi

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE


Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15 i 50/16) i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa, KLASA: 023-03/14-03/1, URBROJ: 512-01-14-103 od 19. veljače 2014., objavljuje

INTERNI OGLAS

ZA POPUNU USTROJBENIH MJESTA VOJNIH SPECIJALISTA U OS RH

više

Petak, 16 Lipanj 2017, Natječaji i oglasi

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE


Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine, br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2017. godinu (KLASA: 022-03/17-42/01, URBROJ: 50301-29/23-17-2 od 23. veljače 2017.)

objavljuje

INTERNI OGLAS
za upućivanje djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika na osposobljavanje za časnike


Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu oglasa odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na osposobljavanje za časnike (kandidati za časnike) u 2017. godini bit će upućeno do 46 djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika Oružanih snaga Republike Hrvatske po rodu/službi/struci i njihovim specijalnostima;

Rodovi borbene potpore:

topništvo – opća (specijalnost oznake 15P) –  do 10 kandidata
protuzračna obrana – opća (specijalnost oznake 16P) – do 3 kandidata
inženjerija – opća (specijalnost oznake 17P) – do 6 kandidata
veza – opća (specijalnost oznake 18P) –  do 11 kandidata
motrenje i navođenje – opća (specijalnost oznake 20P) – do 2 kandidata

Tehnička služba:

zrakoplov i motor (specijalnost oznake 31H) – do 2 kandidata
zrakoplovni instrumenti, radio i elektronika (IRE) - do 2 kandidata

Intendantska služba:

prehrambeno-tehnološka (specijalnost oznake 32A) – do 5 kandidata

Prometna služba:

opća (specijalnost oznake 34A) –  do 4 kandidata

Psihološka struka:

opća (specijalnost oznake 44P) – 1 kandidat

Uvjeti za prijavu za rod/službu/struku:

 • Najviše navršenih 30 godina života do kraja ove kalendarske godine, u kojoj se upućuje na osposobljavanje za časnika,
 • Završen najmanje diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
  • za rod topništva tehnički studij ili bilo koji studij uz posjedovanje osobnog VSSp-a roda topništvo,
  • za rod protuzračne obrane tehnički studij ili bilo koji studij uz posjedovanje osobnog VSSp-a roda PZO,
  • za rod inženjerije studij građevinarstva ili bilo koji studij uz posjedovanje osobnog VSSp-a roda inženjerije,
  • za rod veze studiji usmjerenja: elektrotehnika, informatika, informacijska tehnologija, informacijsko-komunikacijski studij ili bilo koji studij uz posjedovanje osobnog VSSp-a roda veze),
  • za rod motrenje i navođenje studiji usmjerenja: elektrotehnika, informatika, informacijska tehnologija, zračni promet, informacijsko-komunikacijski promet,
  • za tehničku službu:
  • specijalnost zrakoplov i motor: studiji usmjerenja: strojarstvo, održavanje zrakoplova,
  • specijalnost zrakoplovni instrumenti, radio i elektronika: studiji usmjerenja: elektrotehnika, održavanje zrakoplova,
  • za intendantsku službu studiji usmjerenja: prehrambeno-tehnološki, ekonomija,
  • za prometnu službu svi smjerovi prometnog studija,
  • za psihološku struku: diplomirani psiholog, magistar psihologije.

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 34. 35. i 43. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16).

Ako broj kandidata iz kategorije djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika koji udovoljavaju općim i posebnim uvjetima bude veći od broja kandidata utvrđenog godišnjim planom prijma osoblja provest će se vrednovanje kandidata prema rodovima/strukama/službama, a odabir će izvršiti Povjerenstvo, sve u skladu s odredbama Pravilnika o  kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine, br. 158/13).

Očekivano upućivanje na osposobljavanje za časnike je rujan/listopad 2017. godine. Osposobljavanje traje do deset mjeseci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Središnjicu za upravljanje osobljem, Ilica 256b, Zagreb. Dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na tel: 01/3784-812, 3784-813, 3784-814.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od objave oglasa u "Hrvatskom vojniku".

Utorak, 13 Lipanj 2017, Natječaji i oglasi

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE


Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

više

Utorak, 13 Lipanj 2017, Natječaji i oglasi

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2017. godinu KLASA: 100-01/17-01/18, URBROJ: 512-01-17-7 od 17. svibnja 2017. godine, Ministarstvo obrane raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane

 za sljedeća radna mjesta:

više

Srijeda, 7 Lipanj 2017, Natječaji i oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 73/13, 75/15 i 50/16) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

Stožerni časnik (Rotary Wing/Support Ops), OF-3, DCOS Plans, A3,
Air Enablers Branch, Support Ops Section, AIRCOM HQ, Ramstein,
SR Njemačka

više

Utorak, 6 Lipanj 2017, Natječaji i oglasi

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 73/13, 75/15 i 50/16) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju
sa sjedištem u Rakitju

više

Srijeda, 17 Svibanj 2017, Natječaji i oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju
sa sjedištem u Rakitju


viši stručni referent za materijalno financijsko poslovanje

više

Četvrtak, 11 Svibanj 2017, Natječaji i oglasi

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

više

Četvrtak, 20 Travanj 2017, Natječaji i oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16) i članka 68. Pravilnika o izobrazbi („Narodne novine“, br. 19/17), objavljuje

INTERNI OGLAS

            Za potrebe Oružanih snaga financirat će se izobrazba na diplomskim sveučilišnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima u akademskoj godini 2017./2018., djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga koji su bili u statusu kadeta, iz slijedećih znanstvenih područja:

više

Srijeda, 12 Travanj 2017, Natječaji i oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15 i 50/16) i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju internog oglasa, KLASA: 023-03/14-03/1, URBROJ: 512-01-14-103 od 19. veljače 2014., objavljuje

INTERNI OGLAS

za popunu radnih mjesta u Upravi za materijalne resurse

Službi za opremanje i modernizaciju

Odjel zrakoplovnog i protuzrakoplovnog naoružanja i vojne opreme:

više

Stranica 1 od 19

Copyright © 2008-2017 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .