MY_LOGO

MORH web > Naslovnica : Karijera u MORH-u : Natječaji i oglasi

Mapa weba

Petak, 8 Rujan 2017, Natječaji i oglasi

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE


Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br.  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17), a na temelju Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, br. 58/17), Ministarstvo obrane raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,

za sljedeća službenička radna mjesta:

(156 Kb) (183 Kb)

više

Četvrtak, 7 Rujan 2017, Natječaji i oglasi

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 73/13, 75/15 i 50/16) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

vojni savjetnik u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima
sa sjedištem u New Yorku, SAD

više

Četvrtak, 27 Srpanj 2017, Natječaji i oglasi

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine, br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2017. godinu (KLASA: 022-03/17-42/01, URBROJ: 50301-29/23-17-2 od 23. veljače 2017.)

objavljuje

INTERNI OGLAS
za upućivanje djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika na osposobljavanje za časnike

više

Četvrtak, 27 Srpanj 2017, Natječaji i oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

časnik za vezu, OF-3 – OF-5, NATO Support and Procurement Agency (NSPA), Cappellen, Veliko Vojvodstvo Luksemburg

više

Petak, 21 Srpanj 2017, Natječaji i oglasi

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16) i u skladu s člankom 8. Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine, br. 158/13, 77/15 i 14/17), raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJAM U KADETSKU SLUŽBU

više

Četvrtak, 13 Srpanj 2017, Natječaji i oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu dužnosti

NATO ADVISOR – MILITARY ASSISTANCE TO CIVIL AUTHORITY,  NATO HQ, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

više

Četvrtak, 13 Srpanj 2017, Natječaji i oglasi

Obavještavamo kandidate prijavljene na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane, objavljen 13. lipnja 2017. godine, da će se  dana 18. i 19. srpnja 2017. godine,  od 9,00 sati u Ministarstvu obrane, Ulica kralja Zvonimira 12, održati intervju kandidata s članovima Povjerenstva.

više

Srijeda, 12 Srpanj 2017, Natječaji i oglasi


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

U skladu s člankom 27. stavkom 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16 – u daljnjem tekstu Zakon) i Planom prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2017. godinu, Klasa: 022-03/17-42/01, Urbroj: 50301-29/2-17-2 od 23. veljače 2017. Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu

više

Srijeda, 12 Srpanj 2017, Natječaji i oglasi

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE


JAVNI NATJEČAJ

za prijam kandidata za osposobljavanje doktora medicine za časnike/ce zdravstvene službe

više

Petak, 30 Lipanj 2017, Natječaji i oglasi

 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine, br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2017. godinu (KLASA: 022-03/17-42/01, URBROJ: 50301-29/23-17-2 od 23. veljače 2017.)

objavljuje

INTERNI OGLAS
za upućivanje djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika
na osposobljavanje za časnike

više

Copyright © 2008-2017 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .