MY_LOGO

Interni oglas za upućivanje djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika na osposobljavanje za časnike

 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine, br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2017. godinu (KLASA: 022-03/17-42/01, URBROJ: 50301-29/23-17-2 od 23. veljače 2017.)

objavljuje

INTERNI OGLAS
za upućivanje djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika
na osposobljavanje za časnike

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu oglasa odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na osposobljavanje za časnike (kandidati za časnike) u 2017. godini uputit će se do 46 djelatna vojnika/mornara i djelatna dočasnika Oružanih snaga Republike Hrvatske po rodu/službi/struci i njihovim specijalnostima;

RODOVI BORBENE POTPORE:
topništvo – opća (specijalnost oznake 15P) –  do 10 kandidata
protuzračna obrana – opća (specijalnost oznake 16P) – do 3 kandidata
inženjerija – opća (specijalnost oznake 17P) – do 6 kandidata
veza – opća (specijalnost oznake 18P) –  do 11 kandidata
motrenje i navođenje – opća (specijalnost oznake 20P) – do 2 kandidata

TEHNIČKA SLUŽBA:
zrakoplov i motor (specijalnost oznake 31H) – do 2 kandidata
zrakoplovni instrumenti, radio i elektronika (IRE) - do 2 kandidata

INTENDANTSKA SLUŽBA:
prehrambeno-tehnološka (specijalnost oznake 32A) – do 5 kandidata

PROMETNA SLUŽBA:
opća (specijalnost oznake 34A) –  do 4 kandidata

Uvjeti:

  • Završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
  • najviše navršenih 30 godina života do kraja ove kalendarske godine u kojoj se upućuje na osposobljavanje za časnika,
  • za rod topništva (tehnički studij ili bilo koji studij uz posjedovanje osobnog VSSp-a roda topništvo),
  • za rod protuzračne obrane (tehnički studij ili bilo koji studij uz posjedovanje osobnog VSSp-a roda PZO),
  • za rod inženjerije (građevinarstvo ili bilo koji studij uz posjedovanje osobnog VSSp-a roda inženjerije),
  • za rod veze (elektrotehnika, informatika, informacijska tehnologija, informacijsko-komunikacijski, ili bilo koji studij uz posjedovanje osobnog VSSp-a roda veze),
  • za rod motrenje i navođenje (elektrotehnika, informatika, informacijska tehnologija, zračni promet, informacijsko-komunikacijski promet),
  • za tehničku službu (za zrakoplov i motor: strojarstvo, održavanje zrakoplova, za zrakoplovni instrumenti, radio i elektronika: elektrotehnika, održavanje zrakoplova),
  • za intendantsku službu (prehrambeno-tehnološki, ekonomija),
  • za prometnu službu (promet),

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 34. 35. i 43. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16).

Ako broj kandidata iz kategorije djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika koji udovoljavaju općim i posebnim uvjetima bude veći od broja kandidata utvrđenog godišnjim planom prijma osoblja provest će se vrednovanje kandidata prema rodovima/strukama/službama, a odabir će izvršiti Povjerenstvo, sve u skladu s odredbama Pravilnika o  kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine, br. 158/13).

Očekivano upućivanje na osposobljavanje za časnike je rujan/listopad 2017. godine. Osposobljavanje traje do deset mjeseci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Središnjicu za upravljanje osobljem. Dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na tel: 01/3784-812, 3784-813, 3784-814.

Kandidati koji su se javili na Interni oglas za upućivanje djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika na osposobljavanje za časnike, objavljenog u "Hrvatskom vojniku" br. 528 od 16. lipnja 2017. godine ne trebaju ponavljati prijave.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od objave oglasa u "Hrvatskom vojniku".

Copyright © 2008-2017 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .