MY_LOGO

Javni natječaj za prijam kandidata za osposobljavanje doktora medicine za časnike/ce zdravstvene službe

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE


JAVNI NATJEČAJ

za prijam kandidata za osposobljavanje doktora medicine za časnike/ce zdravstvene službe

Ministarstvo obrane prima  petnaest (15) kandidata/kinja na osposobljavanje za časnike/ce zdravstvene službe. Osposobljavanje kandidata za časnike traje dva mjeseca i započinje u mjesecu rujnu 2017. godine.

Kandidati/kinje se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se prvi časnički čin i raspoređuju se na časničku dužnost.

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: teritorij Republike Hrvatske.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu natječaj) mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16).

U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16 ).

Posebni uvjeti za prijem propisani člankom 43. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16) su:

  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – zvanje doktor/doktorica medicine
  • najviše navršenih 30 godina života do kraja 2017.  i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.
  • najviše navršenih 29 godina života do kraja 2017. za kandidate koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužili vojni rok.
  • kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok  bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu.


Položeni državni stručni ispit nije uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu. Kandidati koji nisu položili državni stručni ispit bit će po prijamu u službu upućeni na obavljanje pripravničkog staža i polaganje državnog stručnog ispita u skladu s važećim propisima te o trošku Ministarstva obrane.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu:

  • Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančičeva 6. tel.01/4861-302


Rok za podnošenje vlastoručno potpisane prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • presliku osobne iskaznice i rodnog lista,
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak,
  • diplomu o završenom studiju.


Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest (6) mjeseci.

Isprave o ispunjavanju traženih uvjeta mogu biti priložene u neovjerenom presliku, a nakon izbora kandidat/kinja priložit će izvornik ili  ovjerenu presliku rodnog lista, uvjerenja da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i diplomu o završenom studiju, kao i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o do sada ostvarenom stažu osiguranja.

Kandidati/kinje koji ne podnesu pravodobnu prijavu i ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatom/kinjom prijavljenom na natječaj, o čemu će se kandidatima dostaviti pisana obavijest.

Prije prijma na osposobljavanje, kandidati/nje prolaze odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike (Narodne novine, br.158/13).

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br.13/14, 134/15 i 138/15).

Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate/kinje koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja, zdravstvenih pregleda, sigurnosnih i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Odabir kandidata/kinja provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar obrane.

Copyright © 2008-2017 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .