MY_LOGO

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE


Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br.  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17), a na temelju Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, br. 58/17), Ministarstvo obrane raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,

za sljedeća službenička radna mjesta:

 
1. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (2.1.1.3.- 5)

GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i pripremu akata
Služba za opće i potporne poslove i pripremu akata
Odjel za pripremu akata

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje stranog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

2. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (2.3.1.- 4)

GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za imovinske sporove i naknadu štete
Odjel za imovinske sporove

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje stranog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

3. viši stručni savjetnik - izvršni urednik - 1 izvršitelj/ica (4.3.- 2)

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij politološke struke ili novinarski smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

4. stručni suradnik za opće poslove - 1 izvršitelj/ica (4.4.- 3)

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel multimedijalnih sadržaja

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

5. stručni referent snimatelj/montažer - 1 izvršitelj/ica (4.4.- 5)

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel multimedijalnih sadržaja

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

6. stručni referent za analitičke evidencije – 1 izvršitelj/ica (4.5.- 6)

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel za analitiku i strateško planiranje

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

7. stručni savjetnik za društvene mreže - 1 izvršitelj/ica (4.6.- 3)

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel za internetske stranice i društvene mreže

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

8. viši stručni savjetnik za planiranje, analizu i prodaju - 1 izvršitelj/ica (5.1.2.- 4)

SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE
Služba za planiranje javne nabave i prodaju
Odjel za planiranje, analizu i prodaju

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili tehnički smjer ili biotehnički smjer
 • 4 godine radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima
 • certifikat za provedbu javne nabave
 • položen državni stručni ispit

 

9. stručni referent za plan i analitiku - 1 izvršitelj/ica (5.1.2.- 5)

SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE
Služba za planiranje  javne nabave i prodaju
Odjel za planiranje, analizu i prodaju

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

10. stručni suradnik za potporu javnoj nabavi - 1 izvršitelj/ica (5.2.4.- 5)

SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE
Služba za provedbu postupaka javne nabave
Odjel za nabavu informatičkih, komunikacijskih i uredskih roba i usluga

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili prirodni smjer ili tehnički smjer
 • 1 godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima
 • certifikat za provedbu javne nabave
 • položen državni stručni ispit

 

11. informatički suradnik - 1 izvršitelj/ica (6.1.1.- 4)

SAMOSTALNI SEKTOR ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE
Služba za planiranje, normizaciju i informacijske sustave
Odjel za planiranje i normizaciju informacijskih sustava

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehnički smjer ili prirodni smjer ili društveni smjer
 • 1 godina  radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

12. stručni suradnik za obrambene studije - 1 izvršitelj/ica (8.1.1.2.- 4)

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za obrambenu politiku i planiranje
Služba za obrambenu politiku
Odjel za obrambene analize

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer ili prirodni smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

13. stručni suradnik za pripremu izvješća - 1 izvršitelj/ica (8.1.2.2.- 4)

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za obrambenu politiku i planiranje
Služba za obrambeno planiranje
Odjel za vrednovanje i izvješćivanje

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili prirodni smjer ili tehnički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

14. viši stručni savjetnik za bilateralu - 1 izvršitelj/ica (8.2.1.1.- 5)

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za bilateralnu obrambenu suradnju
Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju I.

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer     
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

15. stručni suradnik za bilateralu - 1 izvršitelj/ica (8.2.1.1.- 6)

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za bilateralnu obrambenu suradnju
Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju I.

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili tehnički smjer ili  humanistički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

16. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (8.2.2.2.- 10)

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost
Odjel za nadzor naoružanja

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili tehnički smjer ili humanistički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

17. stručni savjetnik za financije i knjigovodstvo - 1 izvršitelj/ica (8.2.2.3.- 5)

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost
Odjel za potporu međunarodnim aktivnostima

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski  stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

18. stručni referent za izradu putne dokumentacije - 1 izvršitelj/ica (8.2.2.3.- 6)

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost
Odjel za potporu međunarodnim aktivnostima

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

19. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (8.2.3.2.- 4)

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za NATO i EU
Odjel za EU

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili tehnički smjer ili humanistički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

20. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (9.1.1.2.- 5)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za djelatno vojno osoblje
Odjel za časnike

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

21. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (9.1.3.2.- 5)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za državne službenike i namještenike
Odjel za statusna pitanja i materijalna prava

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

22. viši stručni savjetnik za poslove obrane - 1 izvršitelj/ica (9.1.4.3.2.- 2)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjeli za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Zagreb

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

23. viši stručni savjetnik za poslove obrane - 1 izvršitelj/ica (9.1.4.3.2.8.- 2)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjeli za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Zagreb
Područni odsjek za poslove obrane Zagreb - Centar – Istok

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

24. viši stručni savjetnik za poslove obrane - 1 izvršitelj/ica (9.1.4.3.2.8.- 3)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjeli za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Zagreb
Područni odsjek za poslove obrane Zagreb - Centar – Istok

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

25. stručni referent – 1 izvršitelj/ica (9.1.4.3.2.9.- 6)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjeli za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Zagreb
Područni odsjek za poslove obrane Zagreb – Zapad

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna  ili birotehnička škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

26. viši stručni savjetnik za poslove obrane - 1 izvršitelj/ica (9.1.4.3.2.10.- 2)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjeli za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Zagreb
Područni odsjek za poslove obrane Zagreb – Jug

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

27. stručni suradnik za poslove obrane - 1 izvršitelj/ica  (9.1.4.3.4.1.- 4)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjeli za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Split
Područni odsjek za poslove obrane Split

Mjesto službe: Split

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

28. stručni referent za poslove obrane - 1 izvršitelj/ica (9.1.4.3.4.3.- 4)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjeli za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Split
Područni odsjek za poslove obrane Šibenik

Mjesto službe: Šibenik

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna  ili birotehnička škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

29. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (9.2.1.3.- 4)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za potporu ljudskim potencijalima
Služba za integraciju raščlambe i planiranje
Odjel za planiranje i financijsku potporu

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

30. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (9.2.2.2.- 8)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za potporu ljudskim potencijalima
Služba za potporu i kvalitetu življenja
Odjel za personalnu potporu i kvalitetu življenja

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

31. stručni savjetnik za tranziciju - 1 izvršitelj/ica (9.2.2.3.- 4)

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za potporu ljudskim potencijalima
Služba za potporu i kvalitetu življenja
Odjel za tranziciju

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili tehnički smjer
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

32. viši stručni savjetnik za mornaričke i elektroničke sustave - 1 izvršitelj/ica (10.1.1.2.- 4)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za naoružanje i opremu
Služba za opremanje i modernizaciju
Odjel mornaričkog naoružanja i vojne opreme

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehnički smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

33. viši stručni savjetnik za specijalnu navigacijsku i pilotsku opremu - 1 izvršitelj/ica (10.1.1.3.- 5)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za naoružanje i opremu
Služba za opremanje i modernizaciju
Odjel zrakoplovnog i protuzrakoplovnog naoružanja i vojne opreme

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehnički smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje stranog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

34. viši stručni savjetnik za uknjižbu - 1 izvršitelj/ica (10.2.1.1.- 3)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša
Odjel za nekretnine
Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

35. viši stručni savjetnik za geoinformacijske sustave - 1 izvršitelj/ica (10.2.1.2.- 4)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša
Odjel za geoinformacijske sustave i meteorologiju

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske ili informatičke struke
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

36. viši stručni savjetnik za meteorologiju - 1 izvršitelj/ica (10.2.1.2.- 5)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša
Odjel za geoinformacijske sustave i meteorologiju

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodni smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

37. viši stručni savjetnik za prostorne baze podataka i kartografiju - 1 izvršitelj/ica (10.2.1.2.- 7)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša
Odjel za geoinformacijske sustave i meteorologiju

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke ili informatičke struke
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

38. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (10.2.1.2.- 8)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša
Odjel za geoinformacijske sustave i meteorologiju

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodni smjer ili tehnički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

39. viši stručni savjetnik za urbanizam - 1 izvršitelj/ica (10.2.2.1.- 3)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za pripremu vojne gradnje

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske struke
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

40. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (10.2.2.1.- 5)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za pripremu vojne gradnje

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodni smjer ili tehnički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

41. stručni referent za administrativne poslove - 1 izvršitelj/ica (10.2.2.2.- 5)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za izdavanje vojnih dozvola

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

42. viši stručni savjetnik za elektrotehniku - 1 izvršitelj/ica (10.2.2.3.- 5)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za nadzor vojnog građenja

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehnički smjer
 • - 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • - položen državni stručni ispit

 

43. viši stručni savjetnik za financije i proračun - 1 izvršitelj/ica (10.2.2.3.- 7)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za nadzor vojnog građenja

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

44. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (10.2.2.3.- 8)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za nadzor vojnog građenja

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodni smjer ili tehnički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

45. viši stručni savjetnik za kontrolu kvalitete - 1 izvršitelj/ica (10.3.2.2.- 2)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za potporu, usluge i kontrolu kvalitete
Služba za prijam i kontrolu kvalitete
Odjel za razvoj sustava kvalitete

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehnički smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit

 

46. stručni savjetnik za kontrolu kvalitete - 1 izvršitelj/ica (10.3.2.2.- 5)

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za potporu, usluge i kontrolu kvalitete
Služba za prijam i kontrolu kvalitete
Odjel za razvoj sustava kvalitete

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehnički smjer ili društveni smjer ili prirodni smjer
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

47. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (11.1.1.1.- 4)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za proračun i analize
Služba za proračun
Odjel za pripremu i izradu proračuna

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

48. viši stručni savjetnik za kontrolu isprava - 1 izvršitelj/ica (11.2.1.1.- 2)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za kontrolu isprava

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

49. stručni suradnik za kontrolu isprava - 1 izvršitelj/ica (11.2.1.1.- 3)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za kontrolu isprava

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

50. viši stručni savjetnik za platni promet - 1 izvršitelj/ica (11.2.1.2.- 2)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za platni promet

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

51. stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (11.2.1.4.- 3)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za knjigovodstvo i financijsko izvješćivanje

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

52. stručni suradnik za obračun plaća i naknada - 1 izvršitelj/ica  (11.2.2.1.- 4)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Zagreb

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

53. stručni referent za financijsko knjigovodstvo - 1 izvršitelj/ica (11.2.2.1.- 9)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Zagreb

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga
 • strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

54. stručni referent za evidenciju isprava - 2 izvršitelja/ice (11.2.2.1.- 11)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Zagreb

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

55. stručni referent za obračun plaća i naknada - 1 izvršitelj/ica (11.2.2.1.- 12)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Zagreb

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

56. stručni suradnik za obračun plaća i naknada - 1 izvršitelj/ica (11.2.2.2.- 6)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Karlovac

Mjesto službe: Karlovac

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

57. stručni referent za materijalno knjigovodstvo - 1 izvršitelj/ica (11.2.2.2.- 9)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Karlovac

Mjesto službe: Karlovac

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

58. stručni referent za financijsko knjigovodstvo - 1 izvršitelj/ica (11.2.2.2.- 10)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Karlovac

Mjesto službe: Karlovac

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

59. stručni referent za obračun plaća i naknada - 1 izvršitelj/ica (11.2.2.2.- 11)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Karlovac
Mjesto službe: Karlovac

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

60. stručni referent - 1 izvršitelj/ica (11.2.2.2.- 12)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Karlovac

Mjesto službe: Karlovac

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

61. stručni suradnik za obradu podnesaka - 1 izvršitelj/ica (11.2.2.5.- 3)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Odjel za financijsku obradu podnesaka

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomski smjer ili društveni smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

62. stručni referent - 1 izvršitelj/ica (11.3.1.- 3)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za integraciju i potporu
Odjel za opću potporu

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

63. informatički suradnik - 1 izvršitelj/ica (11.3.3.- 5)

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za integraciju i potporu
Odjel za integraciju i informatičku potporu

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili prirodni smjer ili tehnički smjer
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

64. stručni referent - 1 izvršitelj/ica (17.- 5)

SAMOSTALNI ODJEL ZA POTPORU VOJNOM ORDINARIJATU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • suglasnost vojnog biskupa
 • državni stručni ispit

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

U državnu službu prima se uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Na radna mjesta za koja je kao uvjet propisano posjedovanje certifikata za provedbu javne nabave mogu se prijaviti i osobe koje ga ne posjeduju, ali su ga obvezne steći u roku od 6 mjeseci po prijmu u državnu službu, a prije sudjelovanja u provedbi postupka javne nabave.  

Za izabranog/u kandidata/tkinju na radno mjesto u Samostalnom odjelu za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, pribavit će se suglasnost vojnog biskupa.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Obrazac "Prijava na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane" nalazi se na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr .

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome odnosno preslika svjedodžbe)
 3. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji sadrže podatke o početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja, ne stariji od 30 dana)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (neovjerena preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove)
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 6. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.

Ispunjavanje uvjeta struke/smjera utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (Narodne novine, broj: 118/09, 82/12, 31/13 i 34/16).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije donošenja rješenja o prijmu izabrani/a kandidat/kinja dostavit će izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava.

Kandidati/kinje koji/e se natječu na više radnih mjesta podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni/e navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu, prema obrascu "Prijava na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane" koji se nalazi na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno priložiti dokaze  o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 174/04, 92/05, 20/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 116/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13 i 152/14), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 148/13), dužan/a je priložiti uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar obrane. Komisija utvrđuje listu kandidata  prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere  znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj.
Za radna mjesta za koja je kao stručni uvjet navedeno poznavanje/znanje stranog jezika, provest će se i testiranje poznavanja/znanja stranog jezika.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima/kinjama (intervju) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo obrane.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Ministarstva obrane www.morh.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar obrane obustavit će postupak po ovom javnom natječaju.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje te način i sadržaj testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj

Opis poslova i podaci o plaći

Obavijest o testirnju

pravni_i_drugi_izvori_za_pripremu_kandidata.pdf Preuzmi (156 Kb)
opis_poslova_podaci_o_placi.pdf Preuzmi (183 Kb)

Copyright © 2008-2017 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .