MY_LOGO

Javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

U skladu s člankom 27. stavkom 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16 – u daljnjem tekstu Zakon) i Planom prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2018. godinu, Klasa: 022-03/18-42/02, Urbroj: 50301-29/9-18-2 od 8. veljače 2018. Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu


U vojničku službu u trajanju od četiri godine prima se 200 kandidata odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara s početkom službe 20. ožujka 2018.

Probni rad traje šest mjeseci.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu natječaj) mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati odnosno kandidatkinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona.
 
U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

  • srednja stručna sprema
  • najviše navršenih 27 godina života do kraja 2018. godine
  • uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok


Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati odnosno kandidatkinje koji imaju stručnu spremu višu od propisane posebnim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidati odnosno kandidatkinje su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje  ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju. Uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest mjeseci.
Isprave o ispunjavanju traženih uvjeta mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, a nakon izbora kandidati odnosno kandidatkinje će priložiti izvornik ili ovjerenu presliku rodnog lista, uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju, kao i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o do sada navršenom stažu osiguranja.
Kandidati odnosno kandidatkinje koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom odnosno kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati odnosno kandidatkinje će proći odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službi i kadetsku službu (Narodne novine, br. 158/13, 77/15 i 14/17).

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 13/14, 134/15, 138/15).

Ministarstvo    obrane će tijekom odabira iz postupka isključivati kandidate odnosno kandidatkinje koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Izbor kandidata odnosno kandidatkinja provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar obrane. Kandidati odnosno kandidatkinje će biti raspoređeni po rodovima i službama  te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem.

Kandidati odnosno kandidatkinje sa završenim dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ili odsluženim vojnim rokom vlastoručno potpisane prijave trebaju predati u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr.  Kontakt telefon 01/3784/812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Copyright © 2008-2019 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .