MY_LOGO

Javni natječaj za prijam kandidata/tkinja za osposobljavanje doktora/ica medicine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2019. godinu, Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam kandidata/tkinja za osposobljavanje doktora/ica medicine

za časnike/ce zdravstvene službe

Ministarstvo obrane prima petnaest (15) kandidata na osposobljavanje za časnike zdravstvene službe.

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja (u daljnjem tekstu Natječaj) odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu. 

Osposobljavanje kandidata za časnike započinje u mjesecu svibnju 2019. godine. 

Kandidati se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se časnički čin natporučnik i raspoređuju se na časničku dužnost. 

Mjesto osposobljavanja: Požega i Zagreb, mjesto službe: teritorij Republike Hrvatske.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Za kandidate koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok nema dobnog ograničenja.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, sukladno čl. 20. stavku 2. točci 1. Zakona o obrani (Narodne novine br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18), moraju biti vojni obveznici. 

Svi kandidati  uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome - zvanje doktor medicine),
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Položeni državni stručni ispit nije uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu. Kandidati koji nisu položili državni stručni ispit bit će po prijmu u službu upućeni na obavljanje pripravničkog staža i polaganje državnog stručnog ispita u skladu s važećim propisima te o trošku Ministarstva obrane. 

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom o službi u OS RH (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br.13/14, 134/15 i 138/15).

Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili uvjete. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostavljaju se na adresu: 

Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6. Tel.: 01/4861-302

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Copyright © 2008-2019 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .