MY_LOGO

MORH web > Naslovnica : Tranzicija

Mapa weba

Ponedjeljak, 8 Siječanj 2018, Tranzicija

Za korisnike Programa tranzicije i zbrinjavanja, koji se žele uključiti u aktivnost Obrazovanje za novu karijeru odnosno aktivnost  Potpora samozapošljavanju, Odjel za tranziciju izradio je:

Informativni katalog obrazovnih institucija u RH

Katalog potpora i poticaja malom gospodarstvu u 2017. godini

Katalozi su informativnog karaktera i redovno će se ažurirati.

Četvrtak, 26 Siječanj 2017, Tranzicija

Što je tranzicija?

Tranzicija predstavlja završnu funkciju modela personalnog životnog ciklusa svake osobe u  Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. U užem smislu, tranzicija podrazumijeva  pripremu  izdvojenog osoblja za nastavak karijere izvan sustava, kroz osiguranje institucionalne pomoći i korištenje aktivnosti zbrinjavanja.  

Tko provodi tranziciju?

Program tranzicije i zbirnjavanja provodi Odjel za tranziciju, Službe za potporu i kvalitetu življenja, Sektora za potporu ljudskim potencijalima, Uprave za ljudske potencijale.

Pravna osnova?

Program tranzicije i zbrinjavanja kao i način njegove provedbe utvrđen je Odlukom Ministra obrane, KLASA: 023-03/15-03/1, URBROJ: 512-01-15-728 od 2. listopada 2015. godine.

Tko ima pravo na korištenje Programa tranzicije i zbrinjavanja?

Pravo na korištenje Programa tranzicije i zbrinjavanja ostvaruju djelatne vojne osobe kojima služba prestaje uz častan otpust zbog potreba službe ili istekom roka na koji su primljeni u službu.

Program tranzicije i zbrinjavanja odgovarajuće se primjenjuje i na državne službenike i namještenike koji se izdvajaju zbog preustroja i smanjenja snaga.    

Iznimno, Program tranzicije i zbrinjavanja ne provodi se za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog ostvarivanja uvjeta za starosnu mirovinu po općem propisu, za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje na temelju osobnog zahtjeva ili sporazumom te za državne službenike i namještenike koji su nakon izdvajanja ostvarili pravo na mirovinu ili im je služba prestala na temelju osobnog zahtjeva i/ili po sporazumu.

Ponedjeljak, 30 Studeni 2015, Aktivnosti zbrinjavanja

Svrha aktivnosti je izgradnja povjerenja i pružanje informacija svim djelatnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske o pravima i mogućnostima Programa tranzicije i zbrinjavanja, aktivnostima tranzicije i tijeku pojedinačne tranzicije.

Ponedjeljak, 30 Studeni 2015, Aktivnosti zbrinjavanja

Aktivnost je dostupna kroz oblike individualnog i grupnog savjetovanja provođenjem analiza osobnih sklonosti, vještina,  kompetencija te individualnih interesa.

Ponedjeljak, 30 Studeni 2015, Aktivnosti zbrinjavanja

Aktivnost obuhvaća profesionalno usmjeravanje i definiranje potrebnih aktivnosti za ostvarenje nove karijere.

Pojedinca se, kroz individualna savjetovanja, usmjerava ka područjima interesa, kroz aktivnosti obrazovanja za novu karijeru, potpore zapošljavanju i potpore samozapošljavanju. Ovom aktivnošću započinje osobna tranzicija korisnika koja može trajati najdulje dvije godine.


Ponedjeljak, 30 Studeni 2015, Aktivnosti zbrinjavanja

Aktivnost predviđa planiranje i organizaciju provedbe verificiranih obrazovnih programa radi stjecanja inicijalnog i/ili dodatnog obrazovanja te profesionalnog usavršavanja i razvoja osobnih znanja i kompetencija u obrazovnim institucijama i/ili ustanovama za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj. Svrha aktivnosti je poboljšanje osobnih znanja i kompetencija potrebnih za ostvarenje nove karijere na tržištu rada kroz kontinuiranu edukaciju.

Ministarstvo obrane, po završetku obrazovnog programa, korisniku refundira 85% troškova obrazovanja, najviše do 15.000,00 kn.

više

Ponedjeljak, 30 Studeni 2015, Aktivnosti zbrinjavanja

Aktivnost osigurava aktivnu pripremu i podršku pri pronalaženju novog zaposlenja kroz razvijanje i usavršavanje tehnika aktivnog traženja posla na civilnom tržištu rada. Kroz individualna savjetovanja, korisnicima Programa dostupna je pomoć u  procjeni vlastitih znanja i vještina kao i  razvoj i usvajanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla (pisanje životopisa i ponuda za posao, priprema kandidata za razgovor za posao kod novog poslodavca), informiranje o modalitetima zapošljavanja te pisanje pisma preporuke poslodavcima, registriranim u Republici Hrvatskoj.

više

Ponedjeljak, 30 Studeni 2015, Aktivnosti zbrinjavanja

Aktivnost osigurava  pripremu i podršku pri samozapošljavanju i usmjeravanje u područje poduzetništva (od provođenja ideje u poslovni plan, pripremnih  aktivnosti za pokretanje poslovanja, upoznavanje s propisima uvjetovanog osposobljavanja te ostalim pratećim aktivnostima.) Korisnici potpore samozapošljavanju također se informiraju o mogućnostima uključivanja u investicijske programe potpore samozapošljavanja koji su financirani iz fondova Europske unije.

više

Stranica 1 od 3

Copyright © 2008-2017 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .