MY_LOGO

81.
Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju

"Države potpisnice,
Odlučne da stanu na kraj patnjama i žrtvama izazvanim protupješačkim minama koje svakog tjedna ubijaju i sakate stotine ljudi, uglavnom nedužnih i bespomoćnih civila a posebice djece, ometaju gospodarski razvitak i obnovu, sprječavaju povratak izbjeglica i prognanika i imaju druge teške posljedice godinama nakon postavljanja."

(338 Kb)
82.
Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 20/05)

"Članak 1. U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, br. 115/2002 i 182/2003) u članku 109. stavku 2. točka 6., briše se.
Članak 2. Naslov: »6. Odjel prometnih sredstava« i članak 125., brišu se.
Članak 3. U članku 163. stavku 2. točki 4. naziv odjela: »4. Odjel prometnog zbrinjavanja,«, mijenja se i glasi: »4. Odjel prometa,«."

(48 Kb)
83.
Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 21/08)

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000,59/2001, 199/2003 i 77/2007) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine donijela

(109 Kb)
84.
Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 182/03)

"U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 115/2002) u članku 74. stavku 1. iza riječi: »umirovljenja« dodaju se riječi: »tranzicije i izdvajanja«. U stavku 2. istog članka iza točke b) dodaje se nova točka c) koja glasi: »Odjel za tranziciju«. Točke c), d), e), f) i g) stavka 2. istog članka postaju točke d), e), f), g) i h)."

(109 Kb)
85.
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 115/02)

Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva obrane (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba Ministarstva, u onim pitanjima koja nisu uređena posebnim propisima.

(400 Kb)
87.
Zakon o obrani (NN br. 33/02)

Zakon o obrani (NN br. 33/02)

(273 Kb)

Copyright © 2008-2017 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .