MY_LOGO

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedna od temeljnih poluga suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno, zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti podrazumijeva i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09). Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata, a standardi i mjere koje Kodeks predviđa odnose se ponajprije na: dostupnost, jasnoću i trajanje savjetovanja; informiranje o učincima savjetovanja, kao i usklađenost postupaka savjetovanja među državnim tijelima, odnosno, unapređenje kvalitete funkcioniranja rada državnih institucija uopće.

Na ovim mrežnim podstranicama možete pronaći sve informacije o otvorenim i provedenim savjetovanjima za propise čije je donošenje u nadležnosti Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu obrane RH:

Dražen Palaić

voditelj Odjela za internetske stranice i društvene mreže
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo
Trg Kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb    
tel: +385 1 45 68 029  

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata donesen je 21. studenoga 2009. godine Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, a sukladno mjerama planiranim u Akcijskom planu uz Strategiju suzbijanja korupcije i obvezama koje proizlaze iz ciljeva Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. godine te pripadajućeg Operativnog  plana.

Kodeksom se  utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit.
Osnovni je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnome životu.

Zainteresirana javnost, u smislu Kodeksa, su: građani, organizacije civilnoga društva (neformalne građanske skupine ili inicijative, udruge, sindikati, udruge poslodavaca), predstavnici akademske zajednice, komore, javne ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju javnu službu ili na koje može utjecati zakon, drugi propis ili akt koji se donosi, odnosno koje će biti uključene u njegovu provedbu.

Sudjelovanje zainteresirane javnosti, prema Kodeksu, obuhvaća četiri stupnja:

  1. Informiranje - podrazumijeva pristup informacijama i smatra se niskim stupnjem sudjelovanja koji se obično sastoji od jednosmjernog pružanja informacija od strane tijela javne vlasti, bez traženja ili očekivanja interakcije ili bez uključivanja zainteresiranih javnosti. Na taj se način olakšava razumijevanje problema, alternativa ili rješenje.
  2. Savjetovanje - podrazumijeva traženje mišljenja zainteresiranih javnosti o određenoj temi te traženje komentara, stajališta i povratnih informacija.
  3. Uključivanje - predstavlja dvostranu komunikaciju izgrađenu na uzajamnim interesima i zajedničkim ciljevima kako bi se osigurala kontinuirana razmjena stajališta. Predstavlja uključivanje stručnjaka iz reda predstavnika zainteresirane javnosti u postupak izrade nacrta nekog zakona. Sastoji se od javnih rasprava do specijaliziranih sastanaka predstavnika javne vlasti i predstavnika zainteresiranih javnosti.
  4. Partnerstvo -  podrazumijeva zajedničku odgovornost za svaki stupanj procesa političkog odlučivanja. To je najviši oblik sudjelovanja u kojoj se predstavnici javne vlasti i predstavnici zainteresiranih javnosti sastaju radi uske suradnje, no ostaje zajamčena neovisnost predstavnika civilnog društva uz proaktivno djelovanje te kritičko promišljanje i djelovanje.

Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa  i akata daju detaljne upute za primjenu Kodeksa.

Dokumenti

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Provedena savjetovanja

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s konačnim prijedlogom zakona

Nacrt prijedloga Dugoročni plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2015. - 2024.

Uredba o vojnom graditeljstvu

Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju osobne vojne opreme

Pravilnik o načinu vođenja evidencija vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze

Nacrt Strategija nacionalne sigurnosti

Nacrt prijedloga Zakona o obrani

Nacrt prijedloga Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske


Savjetovanja u tijeku

E-savjetovanje o nacrtu Strategije nacionalne sigurnosti

 


Plan savjetovanja s javnošću Ministarstva obrane za 2017. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Ministarstva obrane za 2016. godinu
Plan savjetovanja o propisima za 2014. godinu
Dopuna Plana Savjetovanja o propisima za 2014. godinu

Copyright © 2008-2017 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .