Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), Ministarstvo obrane kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Priloženi dokumenti:
45 KB