Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), članaka 2. 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10, 142/11 i 53/12), a na temelju Dopune plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu („Narodne novine broj: 128/13) Ministarstvo obrane raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane – izvanredan prijam, na neodređeno vrijeme, za sljedeća radna mjesta:

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Služba za opće poslove, pripremu i izradu akata
Odjel za usklađivanje, pripremu i izradu akata

– stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje stranog jezika
– znanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit

Sektor za pravne i upravne poslove
Služba za pravne poslove
Odjel za građansko-pravne poslove

– stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje stranog jezika
– znanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA VOJNI ZRAČNI PROMET
Odjel za istraživanje zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda

– viši stručni savjetnik za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– znanje engleskog jezika
– položen državni stručni ispit

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva

– viši stručni savjetnik lektor – korektor – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Odjel multimedijalnih sadržaja

– stručni savjetnik za multimedijalne sadržaje – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog smjera
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje engleskog jezika
– položen državni stručni ispit

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za obrambenu politiku i planiranje
Služba za obrambenu politiku
Odjel za razvoj obrambene politike

– viši stručni savjetnik za provedbe i evaluaciju – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– aktivno znanje engleskog jezika
– položen državni stručni ispit

Sektor za međunarodnu obrambenu suradnju i sigurnost
Služba za bilateralnu i regionalnu suradnju
Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju

– viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– aktivno znanje engleskog jezika
– položen državni stručni ispit

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Služba za upravljanje djelatnim vojnim osobljem
Odjel za planiranje i upravljanje osobljem

– viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Odjel za časnike

– viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Odjel za razvoj izobrazbe
– viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Služba za upravljanje državnim službenicima i namještenicima
Odjel za planiranje i razvoj

– viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Služba za upravljanje državnim službenicima i namještenicima
Odjel za statusna pitanja i materijalna prava

– viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

– upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Sektor za potporu upravljanja ljudskim resursima
Služba za vojno zdravstvo
Odjel za medicinske, dentalne i veterinarske poslove

– liječnik specijalist za specifičnu i specijalističku zdravstvenu zaštitu i analitiku – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij doktor medicine – specijalist
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Odjel za normizaciju i materijalno zbrinjavanje vojnog zdravstva

– stručni savjetnik za financijsku potporu – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za naoružanje
Služba za potporu opremanju i modernizaciji
Odjel za projekte iz NATO Security Investment Program i drugih fondova

– stručni savjetnik za potporu projektima iz fondova – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Služba za prijem i kontrolu kvalitete
Odjel za osiguranje kvalitete

– viši stručni savjetnik za kontrolu kvalitete – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog smjera
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– aktivno znanje engleskog jezika
– položen državni stručni ispit

Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za nekretnine
Odjel za stanove, garaže i poslovne prostore

– viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Odjel za prodaju i postupke

– upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Odjel za geoinformacije

– stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Služba za potporu
Odjel za potporu

– viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

UPRAVA ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE, FINANCIJE I PRORAČUN
Sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za planiranje, normizaciju i projekte
Odjel za planiranje, normizaciju i projekte

– stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, društvenog ili prirodnog smjera
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Sektor za analize programa, financije i proračun
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za računalnu i informatičku potporu

– viši informatički savjetnik za potporu IS – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog smjera
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Odjel za platni promet

– stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Odjel za knjigovodstvo i financijsko izvješćivanje

– viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Zagreb

-viši stručni savjetnik za nadzor isprava – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

-viši stručni savjetnik obračuna plaća – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili upravne struke
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

INSPEKTORAT OBRANE
Odjel za inspekciju materijalnih resursa

– viši inspektor za graditeljstvo i infrastrukturu – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– znanje stranog jezika
– položen državni stručni ispit

Pored navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U državnu službu prima se uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, sukladno članku 56. Zakona polože najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti elektroničku adresu) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalazi podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

b) presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

– preslika diplome,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci,
– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjete podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske resurse, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: »Za javni natječaj – izvanredan prijam«.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 20/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 116/11, 140/12, 19/13 i 33/13), koje su dužne osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo, te dokaz da je nezaposlena.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 143/02 i 33/05), dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj manjini.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar obrane. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji o provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje se raspisuje javni natječaj, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjere znanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu, ako je propisano uvjetima radnog mjesta.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju javnim natječajem, način testiranja kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio/la testiranju povukao prijavu na javni natječaj.

Vrijeme održavanja testiranja i razgovora s kandidatima (intervju) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo obrane.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar obrane obustavit će postupak po ovom javnom natječaju.

 

 

Ministarstvo obrane

M I N I S T A R

Ante Kotromanović