Kibernetička sigurnost

Na planu prevencije i borbe protiv kibernetičkih ugroza, u okviru Američko-jadranske povelje, Republika Hrvatska namjerava jačati partnerstva s državama jugoistočne Europe u cilju pronalaska učinkovitih alata odgovora na kibernetičke prijetnje.

Uz praktičnu potporu razvoju sposobnosti kibernetičke obrane kroz suradnju oružanih snaga, poticanjem dijaloga o kibernetičkoj sigurnosti na političkim i stručnim razinama rasprave, Republika Hrvatska doprinijet će podizanju razine regionalne ekspertize o svim aspektima kibernetičke sigurnosti.