Najčešća pitanja i odgovori

MORH je o svom trošku obvezan tijekom studija kadetu osigurati smještaj u objektima OSRH. Uvjeti smještaja za kadete su vrlo kvalitetni, sukladni standardima vrhunski opremljenog Studentskog doma.


Uvjeti smještaja i ispunjenje obveza MORH-a?

MORH je o svom trošku obvezan tijekom studija kadetu osigurati smještaj u objektima OSRH. Uvjeti smještaja za kadete su vrlo kvalitetni, sukladni standardima vrhunski opremljenog Studentskog doma.

Kadeti sa Zagrebačkog sveučilišta smješteni su na Črnomercu, u novouređenom objektu HVU-a, a sa Splitskog sveučilišta u vojarni “Lora” i to u jednokrevetnim sobama u kojima se nalazi PC-računalo za potrebe svakog kadeta.

Ostale ugovorne obveze MORH-a spram kadeta su :

 • prehrana – četiri obroka dnevno (zajutrak, doručak, ručak i večera),
 • gradski prijevoz,
 • prijevoz u mjesto prebivališta dva puta godišnje,
 • osiguranje obveznih udžbenika i pisaćeg pribora,
 • osiguranje sportske opreme,
 • korištenje sportskih terena u objektima OS RH,
 • isplata mjesečne stipendije do završetka studija.

Kako se određuje mjesto rasporeda nakon završetka civilno vojnog školovanja?

Nakon završetka temeljne časničke izobrazbe, sukladno grani, rodu i struci kadet dobiva čin poručnika i raspored na početnu časničku dužnost ustrojbenog čina poručnika. Kao časnik obavlja dužnosti razine zapovjednika voda nekoliko godina, nakon čega se upućuje na višu razinu vojne izobrazbe. Prema tom modelu ostvaruje uvjete za kontinuirani profesionalni razvoj, tj. odgovarajući ritam obnašanja dužnosti i školovanja za više dužnosti.

Tijek karijere, stambena problematika ?

Kao i ostali pripadnici MORH-a i OSRH, tako i kadeti nakon završenog školovanja u sklopu projekta KADET imaju pravo i obvezu usavršavati se  kroz razne oblike vojne i civilne funkcionalne izobrazbe u zemlji i inozemstvu.To će im pružiti mogućnost profesionalnog razvoja, tj. napredovanja u karijeri.

Što se tiče rješavanja stambene problematike, kao i ostali pripadnici OS RH, imat će jednake mogućnosti za isto putem povoljnih stambenih kredita, službenih stanova i sl.

Da li su kadeti slobodni vikendom?

Naputak za kadete na civilno-vojnom školovanju propisuje sljedeće:

prva subota i nedjelja u mjesecu

Subota je radna i planirana za nastavu prema nastavnom planu i programu iz vojnog dijela sadržaja koji kadeti moraju svladati. Nedjelja je predviđena za učenje, pripremu za ispunjavanje obveza na fakultetu i slobodne aktivnosti.

druga subota i nedjelja u mjesecu

Subota je planirana za kulturne aktivnosti kadeta, kao što su upoznavanje s gradom i županijom, izleti, kazališne i kino predstave i druge sadržaje. Nedjelja je predviđena za učenje, pripremu za ispunjavanje obveza na fakultetu i slobodne aktivnosti.

treća subota i nedjelja u mjesecu

Subota je planirana za sportske aktivnosti kadeta. Nedjelja je predviđena za učenje, pripremu za ispunjavanje obveza na fakultetu i slobodne aktivnosti.

četvrta subota i nedjelja u mjesecu

Planiran je slobodan vikend. Povratak kadeta u vojarnu mora biti u nedjelju u 22.00, kao i svakog drugog dana u mjesecu.

Koje zdravstvene i psihološke kriterije je potrebno zadovoljiti prije sklapanja ugovora?

 • Psiholog na temelju rezultata psiholoških ispitivanja utvrđuje psihičku sposobnost kandidata. Uz ispitivanje kognitivnih sposobnosti i osobina ličnosti, osobito pozorno ispituje se motivacija kandidata za vojni poziv.
 • Zdravstvene preglede obavljaju timovi doktora medicine različitih specijalnosti s ciljem utvrđivanja zdravstvene sposobnosti u skladu s Pravilnikom koji propisuje zdravstvene kriterije koje moraju ispunjavati vojne osobe i kandidati za djelatne vojne osobe.

Koje vještine moraju kadeti svladati u kampovima?

Moraju svladati temeljna znanja i vještine vojnika i skupine vojnika, a to su:

 • Tjelesne pripreme
 • Samostalna orjentacija
 • Rukovanje oružjem i održavanje oružja
 • Vojna komunikacija
 • Vještine zapovjedanja i vođenja skupinom
 • Vožnja motornim vozilima
 • Padobranska obuka, plivanje, skijanje, veslanje (ovisi o rodovskom usmjerenju)

Mogućnosti bavljenja sportom?

Za bavljenje sportom postoji više mogućnosti. Obvezno je planirano bavljenje sportom tri puta tjedno po jedan sat, no uz to kadetima su na raspolaganju sportski tereni i teretana koje mogu koristiti u svoje slobodno vrijeme, svakoga dana u tjednu.

Koji fakulteti su predviđeni u ovom projektu?

U projektu KADET su predviđeni fakulteti Splitskog i Zagrebačkog sveučilišta jer jedino na te dvije lokacije, za sada, MORH može ispuniti dio svojih obveza prema kadetima vezanim uz smještaj studenata – kadeta u vojnim objektima.

Što se događa ako se predomisli na višoj godini studija ili izgubi školska godina?

U ugovoru koji kadeti potpisuju sa MORH-om ističe se da nije dozvoljeno ponavljanje godine. Izuzetak mogu biti objektivni razlozi vezani uz zdravlje kadeta. Kadet se, naravno, ima pravo predomisliti na višoj godini studija te prekinuti studij, no tada će se raskinuti ugovor sa njim, na njegovu štetu, pri čemu će se tražiti povrat svih uloženih sredstava u školovanje kadeta.

Mogućnost naknadnog uključenja u projekt? Mogućnosti promjene studija na višim godinama?

Odgovor na ova i slična pitanja, koja proizlaze iz uobičajenih predviđenih aktivnosti vezanih uz školovanje studenata – kadeta, rješava odgovarajuća služba MORH-a uvažavajući pritom objektivne i subjektivne okolnosti svakog zahtjeva.

Mogućnosti prelaska iz pilota u ostale u programu kadet?

Projekt KADET obuhvaća školovanje studenata – kadeta za potrebe sve tri grane OSRH ( mornaricu, zrakoplovstvo i kopnenu vojsku). Stoga, započevši od akademske godine 2003./2004, svi studenti-kadeti, upisani na fakultet Prometnih znanosti, smjer Aeronautika – vojni pilot ulaze u projekt KADET stipendiranjem od 1. godine studija. O mogućnosti prelaska iz pilota u ostale grane odlučit će nadležna služba.

Daljnje osobno i stručno usavršavanje?

Jedan od benefita i motivirajućih čimbenika časničkog poziva je i velika mogućnost daljnjeg školovanja i usavršavanja, a samim tim i rada u inozemstvu. Republika Hrvatska kao članica NATO-a ima na raspolaganju različita mjesta i pozicije u NATO zapovjedništvu, regionalnim stožerima, vojnim misijama u inozemstvu i sl.

Mogućnost zapošljavanja u civilstvu kao civilni stručnjak nakon isteka vremena u MORH-u i mogućnosti rada u inozemstvu?

Ovaj projekt školovanja na civilnim učilištima je i utemeljen s ciljem transparentnosti i otvorenosti sustava, tj. s ciljem stjecanja odgovarajuće civilne diplome koja će poslije časničke karijere pomoći časniku u drugoj, tzv. civilnoj karijeri.