Adresar i kontakti

Ministarstvo obrane

Sjedište Ministarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1
10 000 Zagreb
tel.: +385 (1) 4567 111
fax.: +385 (1) 4613 310

Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo

brigadir Dražen Jonjić
Trg Kralja Petra Krešimira IV 1
10 000 Zagreb
tel.: +385 (1) 4568 008
fax.: +385 (1) 4568 109
infor@morh.hr

Ministar obrane

Mario Banožić
tel: +385 (1) 4567 410,
+385 (1) 4567 411
fax: +385 (1) 4613 310
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb
kabinet@morh.hr

Državni tajnici

Zdravko Jakop
tel: +385 (1) 4567 633
fax: +385 (1) 4567 041
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10 000 Zagreb

Branko Hrg
tel: +385 (1) 4568 358,
fax: +385 (1) 4613 310
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb

Uprava za obrambenu politiku

Dunja Bujan, ovlaštena za obavljanje poslova  ravnatelja Uprave
tel: +385 (1) 4568 454
fax: +385 (1) 4568 405
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10 000 Zagreb

Uprava za materijalne resurse

Roman Mikulić
tel: +385 (1) 4567 311
fax: +385 (1) 4567 041
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10 000 Zagreb

Uprava za ljudske potencijale

Anto Zelić
tel: +385 (1) 4567 639
fax: +385 (1) 4567 081
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10 000 Zagreb

Uprava za proračun i financije

Ante Modrić
tel: +385 (1) 4568 044
fax: +385 (1) 4567 953
Stančićeva 4
10 000 Zagreb

Glavno tajništvo

Petar Barać
tel: +385 (1) 4567 611
fax: +385 (1) 4567 021
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb

Sektor za građansko-pravne i upravne poslove

tel: +385 (1) 4568 072
fax: +385 (1) 4567 470
Stančićeva 4
10 000 Zagreb

Uprava za obrambenu politiku

tel: +385 (1) 4568 454
fax: +385 (1) 4568 405
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10 000 Zagreb

Uprava za ljudske potencijale

tel: +385 (1) 4567 639
fax: +385 (1) 4567 081
Stančićeva 6
10 000 Zagreb

Uprava za materijalne resurse

tel: +385 (1) 4567 633
fax: +385 (1) 4567 041
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10 000 Zagreb

Uprava za proračun i financije

tel: +385 (1) 4568 044
fax: +385 (1) 4567 953
Stančićeva 4
10 000 Zagreb

Inspektorat obrane

general-pukovnik Drago Matanović
tel: +385 (1) 4567 416
fax: +385 (1) 4567 177
Zvonimirova 5
10 000 Zagreb

Vojna sigurnosno – obavještajna agencija

tel: +385 (1) 4832-533
fax: +385 (1) 6631-222
Sarajevska 7
10 000 Zagreb

Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u RH

tel: +385 (1) 4670 659
fax: +385 (1) 4670 662
Ksaverska cesta bb
10 000 Zagreb

Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove

tel.: +385 (1) 6631 528
faks: +385 (1) 6631 540
Sarajevska 7
10 000 Zagreb
samostalnisektorzavpposlove@morh.hr