Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Na temelju članka 13. stavka 2. točke1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/2011, 143/2013 i 13/2014), dajemo slijedeću

 

OBAVIJEST

 

Kojom objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, ili s njime povezane osobe, u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi.

Predstavnik naručitelja u smislu članka 13. stavka 2. točke 1. navedenog Zakona je:

  • čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja.

Sukladno stavku 1. istog članka, sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta:

  • ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu ili
  • ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.
Priloženi dokumenti:
42 KB