Postupak prijave – kadet OSRH

Tijek aktivnosti od prijave do prijema u kadete OS RH

 1. Prijave ispita državne mature na portalu: www.postani-student.hr
 • Za odabir vojnih studija nije potrebno prijavljivati izborne predmete.
 • U obzir se uzimaju samo opći predmeti. Važan je odabir razine.

Sveučilišni studijski programi na HVU

Vojno Inženjerstvo (VI)

Naziv Razina Prag Vrednovanje
Hrvatski jezik B 20 %
Matematika A 25 %
Engleski jezik A 25 %
Ocjene iz srednje škole 30 %

Vojno vođenje i upravljanje (VViU)

Naziv Razina Prag Vrednovanje
Hrvatski jezik A 25 %
Matematika B 20 %
Engleski jezik A 25 %
Ocjene iz srednje škole 30 %

Vojno pomorstvo (VP)

Naziv Razina Prag Vrednovanje
Hrvatski jezik B 20 %
Matematika B 35 %
Engleski jezik A 35 %
Ocjene iz srednje škole 10 %

Aeronautika – modul vojni pilot

Naziv Razina Prag Vrednovanje
Hrvatski jezik B 0 %
Matematika A 30 %
Engleski jezik B 20 %
Ocjene iz srednje škole 40 %
Fizika – nije obavezna 10 %

 

 1. Prijava studija preko www.postani- student.hr

Zainteresirani potencijalni kandidat odabire do deset studijskih programa po prioritetima uz mogućnost promjene istih.

 1. Raspisivanje natječaja Ministarstva obrane RH te prijava na isti

Natječaj se objavljuje na službenim stranicama MORH-a www.morh.hr. službenim stranicama studijskih programa www.voini.unizq.hr. u Narodnim novinama RH te u pojedinim tiskovnim medijima, lokalnim radio postajama i si. Sam natječaj definira dokumentaciju potrebnu za upis (zamolba, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju i preslika osobne), vrijeme i ostale bitne uvjete za postupak selekcije i odabira kandidata.
U Prijavi je također potrebno navesti i kontakt podatke, tel./mob. te e-mail adresa kako bismo bili u mogućnosti kontaktirati potencijalnog kadeta u najkraćem vremenskom razdoblju. U sklopu ovih posebnih uvjeta kandidat dobiva poziv da pristupi selekciji koja se sastoji od sljedećih testiranja:

 • zdravstveni pregled (I. dio u Središnjici za upravljanje osobljem Ilica 256b, 10000 Zagreb, a II. dio Zavod za zrakoplovnu medicinu, KBC Dubrava, Avenija Gojka Šuška br. 6, 10000 Zagreb),
 • provjere tjelesne sposobnosti (*primjer za M/Ž u dobi od 18 god. minimalne norme)
  Muškarci 18 god. broj sklekova 35 u 2 min, broj pregiba 46 u 2 min, trčanje 3200m 16:36min),
  Žene 18 god. broj sklekova 13 u 2 min, broj pregiba 46 u 2 min, trčanje 3200 m 19:42 min).
 1. Pisanje državne mature.
 2. Agencija za znanost i visoko obrazovanje sastavlja i objavljuje rang listu primljenih kandidataprema postignutim rezultatima na državnoj maturi, uspjehu u srednjoj školi i posebnim uvjetima
 3. Upis kandidata na studijske programe u drugoj polovici srpnja
 4. Kandidati potpisuju ugovor sa Sveučilištem u Zagrebu i MORH-om
 5. Kandidati koji su se prijavili na studij za vojne pilote i prošli na zdravstvenom pregledu, psihologijskom testiranju i provjeri tjelesnih sposobnosti upućuju se na selekcijsko letenjeu trajanju od 24 dana na tipu zrakoplova “ZLIN” u Zračnoj bazi Zemunik, Zadar, (prije upisa na studijski program aeronautike)
 6. Svi upisani kadeti upućuju se na trotjedni pripremni kampkoji se prije početka akademske godine održava na HVU “Dr. Franjo Tuđman”, s ciljem prilagodbe na vojnički život