Postupak prijave – kadet OSRH

Tijek aktivnosti od prijave do prijema u kadete OS RH

1. Prijave ispita državne mature na portalu: www.postani-student.hr

 • Za odabir vojnih studija nije potrebno prijavljivati izborne predmete.
 • U obzir se uzimaju samo opći predmeti. Važan je odabir razine.

Sveučilišni studijski programi na HVU

Vojno Inženjerstvo (VI)

Naziv Razina Prag Vrednovanje
Hrvatski jezik B   20,00 %
Matematika A   25,00 %
Engleski jezik A   25,00 %

Vojno vođenje i upravljanje (VViU)

Naziv
Razina
Prag
Vrednovanje
Hrvatski jezik A   25,00 %
Matematika B   20,00 %
Engleski jezik A   25,00 %

Vojno pomorstvo (VP)

Naziv
Razina
Prag
Vrednovanje
Hrvatski jezik B   20,00 %
Matematika B   35,00 %
Engleski jezik B   35,00 %

Aeronautika – modul vojni pilot

Naziv
Razina
Prag
Vrednovanje
Hrvatski jezik B   0,00 %
Matematika A   30,00 %
Engleski jezik B   30,00 %

 

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se sa 30% za VViU i VI, 10% za VP, a 40% za modul vojni pilot.

Ističemo postojanje koordinatora za državnu maturu u sklopu srednje škole čija je dužnosti pojasniti i olakšati cijeli proces oko polaganja državne mature.

Tablični usporedni prikaz vrednovanja uspjeha državne mature i uspjeha u srednjoj školi:

PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI
PROGRAM VOJNOG VOĐENJA I UPRAVLJANJA
PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI
PROGRAM VOJNOG INŽENJERSTVA
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI
STUDIJ AERONAUTIKE
Sistem vrednovanja Sistem vrednovanja Sistem vrednovanja
Uspjeh u srednjoj školi – 30% Uspjeh u srednjoj školi – 30% Uspjeh u srednjoj školi – do 400 bodova
DRŽAVNA MATURA:

Hrvatski jezik (A viša razina) – 25%

Matematika (B osnovna razina) – 20%

Engleski jezik (viša razina) – 25%

DRŽAVNA MATURA:

Hrvatski jezik (B osnovna razina) – 20%

Matematika (A viša razina) – 25%

Engleski jezik (A viša razina) – 25%

DRŽAVNA MATURA:

Matematika (A viša razina) – do 300 bodova

Engleski jezik do 200 bodova (usmena provjera)

Fizika do 100 bodova (nije uvjet za upis)

*Fakultet prometnih znanosti određuje uvjete

 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM VOJNOG POMORSTVA

Sistem vrednovanja

 • Uspjeh u srednjoj školi – 10%

DRŽAVNA MATURA:

 • Hrvatski jezik (B osnovna razina) – 20%
 • Matematika (B osnovna razina) – 35%
 • Engleski jezik (B osnovna razina) – 35%

2. Prijava studija preko www.postani- student.hr

Zainteresirani potencijalni kandidat odabire do deset studijskih programa po prioritetima uz mogućnost promjene istih.

3. Raspisivanje natječaja Ministarstva obrane RH te prijava na isti

Natječaj se objavljuje na službenim stranicama MORH-a www.morh.hr. službenim stranicama studijskih programa www.voini.unizq.hr. u Narodnim novinama RH te u pojedinim tiskovnim medijima, lokalnim radio postajama i si. Sam natječaj definira dokumentaciju potrebnu za upis (zamolba, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju i preslika osobne), vrijeme i ostale bitne uvjete za postupak selekcije i odabira kandidata.
U Prijavi je također potrebno navesti i kontakt podatke, tel./mob. te e-mail adresa kako bismo bili u mogućnosti kontaktirati potencijalnog kadeta u najkraćem vremenskom razdoblju. U sklopu ovih posebnih uvjeta kandidat dobiva poziv da pristupi selekciji koja se sastoji od sljedećih testiranja:

 • zdravstveni pregled (I. dio u Središnjici za upravljanje osobljem Ilica 256b, 10000 Zagreb, a II. dio Zavod za zrakoplovnu medicinu, KBC Dubrava, Avenija Gojka Šuška br. 6, 10000 Zagreb),
 • provjere tjelesne sposobnosti (*primjer za M/Ž u dobi od 18 god. minimalne norme)
  Muškarci 18 god. broj sklekova 35 u 2 min, broj pregiba 46 u 2 min, trčanje 3200m 16:36min),
  Žene 18 god. broj sklekova 13 u 2 min, broj pregiba 46 u 2 min, trčanje 3200 m 19:42 min).

4. Pisanje državne mature.

5. Agencija za znanost i visoko obrazovanje sastavlja i objavljuje rang listu primljenih kandidata prema postignutim rezultatima na državnoj maturi, uspjehu u srednjoj školi i posebnim uvjetima

6. Upis kandidata na studijske programe u drugoj polovici srpnja

7. Kandidati potpisuju ugovor sa Sveučilištem u Zagrebu i MORH-om

8. Kandidati koji su se prijavili na studij za vojne pilote i prošli na zdravstvenom pregledu, psihologijskom testiranju i provjeri tjelesnih sposobnosti upućuju se na selekcijsko letenje u trajanju od 24 dana na tipu zrakoplova “ZLIN” u Zračnoj bazi Zemunik, Zadar, (prije upisa na studijski program aeronautike)

9. Svi upisani kadeti upućuju se na trotjedni pripremni kamp koji se prije početka akademske godine održava na HVU “Dr. Franjo Tuđman”, s ciljem prilagodbe na vojnički život