Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnog područja obrane

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obrane za obavljanje poslova srednje stručne spreme, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

  1. Zakon o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 27/16 i 110/17)
  2. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15 i 50/16)
  3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (“Narosne novine” br. 2/17)

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obrane za obavljanje poslova više i visoke stručne spreme, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

  1. Zakon o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16 i 110/17)
  2. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16)
  3. Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (“Narodne novine”, br. 33/02, 173/03 i 146/08)
  4. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (“Narodne novine”, br. 128/99,129/00, 16/01, 22/02, 41/08, 97/12 i 118/12)
  5. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane ((“Narodne novine”, br. 2/17)
  6. Pravilnik o radu lnspektorata obrane (“Narodne novine”, broj 76/14).