Foto: MORH / M. Čobanović

Priopćavanje rasporeda

1. Pješačka pukovnija Zagreb

Za popunu 1. pješačke bojne pozivanje na priopćavanje rasporeda vršit će područni odsjeci za poslove obrane Zagreb-Zapad i Krapina.

Za popunu 3. pješačke bojne pozivanje na priopćavanje rasporeda vršit će područni odsjeci za poslove obrane Koprivnica i Čakovec.

Pozivanje se vrši tijekom rujna, listopada i studenoga, a razvrstani pričuvnici se pozivaju pojedinačnim pozivom u sjedišta područnih odsjeka za poslove obrane.

Nakon toga, 158 razvrstanih pričuvnika kojima će na taj način biti priopćen raspored u 1. i 3. pješačku bojnu, bit će pozvani na osposobljavanje koje je planirano od 27. do 30. studenoga 2017. u vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu.

Na spomenuto osposobljavanje odnosno obuku, pozvat će se ključno osoblje (zapovjedni kadar) te osoblje kritičnih vojno stručnih specijalnosti (deficitarne, specifične struke).

Obuka se provodi u cilju pripreme ključnog osoblja za samostalnu provedbu procesa vojnog donošenja odluka i procesa vođenja postrojbe, kao i provede obuka osvježenja iz rukovanja osobnim naoružanjem.
Za osobe kritičnih vojno stručnih specijalnosti provest će se obuka iz temeljnih i specijalističkih vještina.

2. Pješačka pukovnija Osijek

Za popunu 3. pješačke bojne pozivanje na priopćavanje rasporeda tijekom rujna, listopada i studenoga vršit će Područni odsjek za poslove obrane Slavonski Brod.

U narednom razdoblju planirana je vojna vježba 1. pješačke satnije i dijela ključnog osoblja (zapovjedni kadar) iz sastava 1. pješačke bojne na vojnom poligonu Gašinci.

Cilj je da se razvojem vještina i sposobnosti smanji sigurnosni rizik za ljudstvo, opremu i materijalno tehnička sredstva te osigura sposobnost pričuvnika u svrhu uspješnog izvršenja njihovih budućih zadaća.

Informacije o ustrojavanju 2. pješačke pukovnije Osijek iz 2015. godine:

3. Pješačka pukovnija Karlovac

Za popunu zapovjedništva, zapovjednog voda i 1. pješačke bojne pozivanje na priopćavanje rasporeda vršit će Područni odsjek za poslove obrane Karlovac.

Za popunu 2. pješačke bojne pozivanje na priopćavanje rasporeda vršit će Područni odsjek za poslove obrane Sisak.

Za popunu 3. pješačke bojne pozivanje na priopćavanje rasporeda vršit će Područni odsjek za poslove obrane Gospić.

Za popunu Izvidničke i Logističke satnije pozivanje na priopćavanje rasporeda vršit će Područni odsjek za poslove obrane Zagreb-Jug.

Pozivanje će se vršiti tijekom rujna, listopada i studenoga, a razvrstani pričuvnici će se pozivati pojedinačnim pozivom u sjedišta područnih odsjeka za poslove obrane.

4. Pješačka pukovnija Pula

Za popunu 2. i 3. pješačke bojne pozivanje na priopćavanje rasporeda tijekom rujna, listopada i studenoga vršit će Područni odsjek za poslove obrane Rijeka.

Informacije o ustrojavanju 4. pješačke pukovnije Pula iz 2015. godine:

5. Pješačka pukovnija Split

Za popunu zapovjedništva, zapovjednog voda i 1. i 2. pješačke bojne pozivanje na priopćavanje rasporeda vršit će Područni odsjek za poslove obrane Split.

Za popunu 3. pješačke bojne, izvidničke i logističke satnije pozivanje na priopćavanje rasporeda vršit će Područni odsjek za poslove obrane Šibenik.

Pozivanje će se vršiti tijekom rujna, listopada i studenoga, a razvrstani pričuvnici će se pozivati pojedinačnim pozivom u sjedišta područnih odsjeka za poslove obrane.

Od navedenih pozvanih pričuvnika, ukupno 184 razvrstana pričuvnika, kojima će biti priopćen raspored u zapovjedništvo, zapovjedni vod, 1. i 2. pješačku bojnu, izvidničku i logističku satniju, bit će pozvani u razdoblju od 23. do 26. listopada 2017. u vojarnu “Admiral flote Sveto Letica-Barba”, Split na osposobljavanje ključnog osoblja i kritičnih vojno stručnih specijalnosti.

Obuka se provodi u cilju pripreme ključnog osoblja za samostalnu provedbu procesa vojnog donošenja odluka i procesa vođenja postrojbe, kao i provede obuka osvježenja iz rukovanja osobnim naoružanjem.

Za osobe kritičnih vojno stručnih specijalnosti provest će se obuka iz temeljnih i specijalističkih vještina.

6. Pješačka pukovnija Dubrovnik

Za popunu 3. pješačke bojne pozivanje na smotriranje (ažuriranje podataka) i priopćavanje rasporeda tijekom studenoga i prosinca vršit će Područni odsjek za poslove obrane Split i Dubrovnik.

Informacije o ustrojavanju 6. pješačke pukovnije Dubrovnik iz 2014. i 2015. godine: