Sveučilišni preddiplomski studij Vojno inženjerstvo

Studij vojno inženjerstvo (VI) preddiplomski je sveučilišni studij namijenjen za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH, a razvijen je u suradnji Oružanih snaga RH i Sveučilišta u Zagrebu.

Studij VI primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV).

Nastavu izvode eminentni profesori zagrebačkog sveučilišta, zajedno s iskusnim nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskog vojnog učilišta i Oružanih snaga RH. Nastava se najvećim dijelom izvodi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske.

Preddiplomski studij vojno inženjerstvo traje osam semestara i njegovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova.

Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) vojnog inženjerstva i čin poručnika roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe.

Nakon završetka studija, prvostupnike čeka siguran posao u postrojbama OSRH na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Struktura preddiplomskog studijskog programa Vojno inženjerstvo:

Sadržaji predmeta su iz znanstvenih područja tehničkih i prirodnih znanosti, polja i grana: strojarstvo, opće strojarstvo, elektrotehnika i elektronika te kemija i kemijsko inženjerstvo. Završetkom studijskog programa polaznici stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) vojnog inženjerstva.

Uvjeti upisa

Od kandidata koji se žele prijaviti na vojne studijske programe očekuju se visoki rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja i na državnoj maturi.
Rang lista za studij vojno inženjerstvo sastavlja se na temelju uspjeha u sva četiri razreda srednje škole (prosječna ocjena iz svih predmeta) i uspjeha na ispitima državne mature iz predmeta: matematika, hrvatski i engleski jezik. Kako se za upis na vojne studije vrednuje samo uspjeh na ispitu iz engleskog jezika, kao uvjet upisa svi kandidati na državnoj maturi moraju prijaviti ispit iz više razine engleskog jezika ili kao obavezni predmet ili kao izborni predmet.

Kriteriji za bodovanje su sljedeći:

  • uspjeh u srednjoj školi 30 %
  • uspjeh na državnoj maturi:
    • hrvatski jezik 20 % (razina B)
    • matematika 25 % (razina A)
    • engleski jezik 25 % (razina A)

Uz navedene kriterije uspjeha, kandidati trebaju zadovoljiti i selekcijski postupak koji uključuje zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije. Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku.

Mogućnost razvoja karijere

Završetkom studija stječe se akademski naziv prvostupnika vojnog inženjerstva i čin poručnika roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe. U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

Diplomski studij može se nastaviti po programu sveučilišnog diplomskog studijskog programa Vojno inženjerstvo ili po jednom od diplomskih programa na sveučilištu, koji je najbliži području završenog preddiplomskog studija.

 

Letak Sveučilišni studijski programi – Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo

Vodič kroz studijeke programe Vojno vođenje i vojno upravljanje i Vojno inženjerstvo