Vojni studijski programi

Vojni sveučilišni studijski programi – sveučilišni preddiplomski studij i diplomski studij Vojno inženjerstvo i sveučilišni preddiplomski studij i diplomski studij Vojno vođenje i upravljanje provode se u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Zagrebu, a sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo provodi se u suradnji sa Sveučilištem u Splitu.

Vojno inženjerstvo

Studijski program Vojno inženjerstvo primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV).

 • trajanje preddiplomskog studija: 4 godine (8 semestara)
 • potrebno ECTS bodova: 240
 • akademski naziv: prvostupnik (baccalaureus) Vojnog inženjerstva
 • nakon završenog preddiplomskog studija kadeti dobivaju čin poručnika jednog od rodova Hrvatske vojske: oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO (nuklearno biološko kemijska obrana), protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe

Diplomski studij Vojno inženjerstvo traje dva semestra i vrednuje se sa 60 ECTS bodova. Uvjet za upis diplomskog studija je završen preddiplomski studij Vojno inženjerstvo, a po završetku diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer vojnog inženjerstva.

Više informacija o vojnom studijskom programu Vojno inženjerstvo možete pronaći na poveznici.

Vojno vođenje i upravljanje

Studijski program Vojno vođenje i upravljanje primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama.

 • trajanje preddiplomskog studija: 4 godine (8 semestara)
 • potrebno ECTS bodova: 240
 • akademski naziv: prvostupnik (baccalaureus) Vojnog vođenja i upravljanja
 • nakon završetka preddiplomskog studija kadeti dobivaju čin poručnika jednog od rodova Hrvatske vojske: pješaštvo, vojna policija i vojno-obavještajnog roda

Diplomski studij Vojnog vođenja i upravljanja traje dva semestra i vrednuje se sa 60 ECTS bodova. Uvjet za upis je završen preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje, a po završetku diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar vojnog vođenja i upravljanja.

Više informacija o vojnom studijskom programu Vojno vođenje i upravljanje možete pronaći na poveznici.

Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo petogodišnji je sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij, koji omogućuje obrazovanje za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo.

Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

 • trajanje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija: 5 godina (10 semestara)
 • potrebno ECTS bodova: 300
 • akademski naziv: magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva, smjer vojne nautike i smjer vojnog brodostrojarstva
 • nakon završetka integriranog preddiplomskog i diplomskog studija kadeti dobivaju prvi časnički čin poručnika

Više informacija o vojnom studijskom programu Vojno pomorstvo možete pronaći na poveznici.