Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij vojnog pomorstva

Studijski program Vojno pomorstvo (VP) petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika i  Vojno brodostrojarstvo.

Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima.

Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskoga vojnog učilišta i Ministarstva obrane. Nastava se izvodi u specijaliziranim učionicama i kabinetima Vojarne „Admiral flote Sveto Letica-Barba”– Pomorske baze „Lora” u Splitu te na Pomorskom fakultetu u Splitu.

Sastavni dio studija su vojnostručna i plovidbena praksa. Tijekom vojnostručne prakse studenti ovladavaju vještinama vođenja, zapovijedanja i nadzora, rukovanja osobnim vatrenim naoružanjem, gađanjem i održavanjem oružja te orijentacijom u prostoru i okružju. Kroz plovidbenu praksu kadeti se upoznaju sa životom i radom na brodu kroz svakodnevne brodske aktivnosti. Plovidbena praksa provodi se na brodovima HRM-a i ostalim javnim brodovima.

Mogućnost razvoja karijere

Studijski program Vojno pomorstvo traje 10 semestara ili 5 godina i njegovim završetkom stječe se najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom studijskog programa dobiva se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike i smjer vojnog brodostrojarstva Studenti mogu biti stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.Potpisivanjem ugovora s jednim od navedenih ministarstava studentima se nakon završetka studija osigurava zapošljavanje u ministarstvu s kojim je potpisan ugovor o stipendiji.

Stipendistima Ministarstva obrane RH osigurani su stipendija, smještaj, prehrana, obvezna literatura, vojna odora, sportska oprema, troškovi javnog prijevoza. Nakon završetka studijskog programa dodjeljuje im se prvi časnički čin te preuzimaju prvu časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga. Tijekom redovitog profesionalnog razvoja časnici se upućuju na više razine obrazovanja časnika i na specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu. Njihovim završetkom stječu uvjete za promicanje u viši čin i postavljanje na više zapovjedne dužnosti.

Uvjeti upisa

Za upis u I. godinu studija Vojno pomorstvo mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i položili državnu maturu, te se prijavili na javni natječaj Ministarstva  obrane za prijem u kadetsku službu. Osim toga, za upis na studij potrebno je zadovoljiti i posebne psihofizičke, zdravstvene i sigurnosne uvjete koji su propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (NN 13/14, NN 134/15, NN 138/15), Pravilnikom o postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (NN 158/13) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, NN 134/15, NN 109/16 i NN 97/17). Ovi posebni uvjeti su eliminacijski uvjeti za upis na studij ali se dodatno ne vrednuju pri izradi rang-liste za upis na studij. Nakon upisa, a prije početka prvog semestra studija, kandidati imaju obvezu završiti pripremni vojni kamp u trajanju tri tjedna.

Kriteriji za bodovanje

Rang-lista za upis na studij Vojnog pomorstva sastavlja se prema bodovima na temelju vrednovanja:

  • uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju
  • položenih ispita na državnoj maturi

Ocjene iz srednje škole:

  • Prosjek ocjena svih predmeta srednje škole 10,00 %

Državna matura:

  • Hrvatski jezik 20,00 % (Razina B)
  • Matematika 35,00 % (Razina B)
  • Engleski jezik 35,00 % (Razina A)

Da bi pristupnik bio uvršten na rang listu mora biti pozitivno ocijenjen iz svih obveznih ispita državne mature, a u slučaju da na ispitu iz državne mature kao obvezni predmet polaže neki drugi strani jezik, obvezno mora prijaviti i položiti engleski jezik kao izborni predmet.

Vodič kroz Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij vojnog pomorstva

Plakati Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij vojnog pomorstva

Letak Sveučilišni studijski programi – Vojno pomorstvo

Priloženi dokumenti:
18 MB
2 MB