Termini testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane i Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu u MORH

REDOVAN PRIJAM – VJEŽBENICI

Sukladno javnim natječajima za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane, objavljenim dana 20.12.2013. godine, pozivaju se niže navedeni kandidati na pismeno testiranje koje će se održati  u Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski”, Ilica 256 b., Zagreb
prema sljedećem rasporedu:

dana 05.02. 2014. godine u 8,30 sati
    1    IVAN ALILOVIĆ
    2    IVAN ANĐIĆ
    3    NASER BAJRAKTARI
    4    IRENA BALENOVIĆ
    5    BILJANA BANJAC
    6    ANA BARKOVIĆ
    7    KRISTINA BARŠIĆ
    8    NATAŠA BASTA
    9    DIJANA BLAĆE
    10    JASMINKA BLAŽIČKO
    11    DOMAGOJ BOSNIĆ
    12    ROBERT BURIĆ
    13    MATEJA CESTARIĆ
    14    IVANA CIGIĆ
    15    ANA ČALE
    16    DRAGAN DIMITROV
    17    VEDRANA DJUKARIĆ
    18    IRENA FIRŠT
    19    SANELA FRANČEŠEVIĆ
    20    MARKO FRANIĆ
    21    MARKO GALOVIĆ
    22    KRISTINA GODINIĆ
    23    JOSIPA GOSPIĆ
    24    IVANA HEGEDUŠ
    25    BOŽIDAR HERCEG
    26    MARTINA ILEČIĆ
    27    KRISTINA ILIĆ
    28    IVANA JELAVIĆ
    29    PETRA JELČIĆ
    30    FRANKOPAN JEMRIĆ
    31    KLAUDIA JOZANOVIĆ
    32    MATEJA KAKARIGI
    33    DORA MARIJA KATULIĆ
    34    IVANKA KLARIĆ
    35  GORDANA KOBAC
    36    PETRA KOSTANJŠAK
    37    NATALIJA KOZAR
    38    ANITA KRIŽANAC
    39    DAMIR KRNJAIĆ
    40    IVA LIJIĆ
    41    SILVIJA LOVREKOVIĆ
    42    JANA LOVRIĆ
    43    BRUNO MAHOVLIĆ
    44    ANA MAJIĆ
    45    IVANA MAMIĆ

dana 05.02.2014. godine u 10,00 sati

    46    HRVOJE MANDIĆ
    47    VEDRANA MANJKAS
    48    VANJA MARENKOVIĆ
    49    MARINA MARKOVIĆ
    50    ANA MATIJEVIĆ
    51    IVANA MEDVEDOVIĆ
    52    JASMINA MIHALIĆ
    53    MATIJA MIKAC
    54    MARKO MIKUŠ
    55    SINIŠA MILIĆ
    56    MIHAEL MILOŠIĆ
    57    LIDIJA MIRIĆ
    58    MARKO MRKOBRAD
    59    IVAN MRKONJIĆ
    60    SANDRA NADAREVIĆ
    61    ŽELJKA NIKŠIĆ
    62    MAJA NOVAK
    63    ANDREJA OBRAZ
    64    SANJA OLIVARI
    65    DANIJELA OŠTRINA
    66    MARTINA PASARIĆ
    67    TOMO PAVELIĆ
    68    LOVRO PEHNEC
    69    DENI PERIĆ
    70    IVANA PERKOVIĆ
    71    IVAN PODRUG
    72    REA POLJAK
    73    BOŽENA RAČIĆ
    74    TANJA RADIČEVIĆ
    75    MARICA RENDULIĆ
    76    MARKO RUPERT
    77    ANA STANIĆ
    78    DINO SURAĆ
    79    IVA ŠARAVANJA
    80    ALISA ŠEHIĆ
    81    MARKO ŠPOLJAREC
    82    ANA ŠUMIĆ
    83    ANĐELA TADIĆ
    84    IVANA VINSKI
    85    MARKO VRKIĆ
    86    KAROLINA VRLEC
    87    ANGELINA VUKANOVIĆ

IZVANREDAN PRIJAM- OSOBE S RADNIM ISKUSTVOM

dana 05.02.2014. godine u 11,30 sati
    1    RUŽICA BAKOVIĆ
    2    MAJA BANOVEC
    3    JELENA BARIČEVIĆ
    4    IVANA BURIĆ ZUBČIĆ
    5    KREŠO CIRKOVIĆ
    6    MARTINA DEUR
    7    TIHANA DEVČIĆ
    8    RENATA DRAGANIĆ
    9    INGRID DINKA FLOIGL
    10    SANJA FREIBERGER
    11    ANA GECEG
    12    IRIS GLAVINIĆ
    13    MATEJA HLUPIĆ
    14    ŽELJKO HUMEK
    15    JELENA JANKOVIĆ
    16    SANJA KARLIĆ
    17    GORAN KRMPOTIĆ
    18    ANITA KRPAN
    19    JASNA KUFNER
    20    ŽELJKA KULJAK
    21    KREŠIMIR LOŽNJAK
    22   
    23    IVAN MADUNIĆ
    24    DANIJELA MAGDIĆ
    25    DAVOR MARIĆ
    26    IVKA MARUŠIĆ
    27    DANIJELA MILETIĆ
    28    ADEM MURIĆ
    29    DUŠICA PAVELIĆ
    30    ANDREA PAVLIĆ
    31    MARIJA PEZELJ
    32    PETRA PILIPIĆ
    33    LUKA POVRŽENIĆ
    34    BRANIMIR PUKLIN
    35    ŽELJKO REIĆ
    36   
    37    DUBRAVKA RIBIČIĆ
    38    IVA RUŽIĆ
    39    LANA SAFNER
    40    SINIŠA SALAJSTER
    41    DOMAGOJ SMOLJAK
    42    SANDA SMOLJO BAZDULJ
    43    NADA STANČIN
    44    MARTINA ŠANDIĆ
    45    ZORISLAVA ŠIMIĆ
    46    DAVOR ŠPANIĆ
    47    BRANKICA ŠULEKIĆ
    48    MAJA TOMIČIĆ MATIJAŠEVIĆ
    49    AUGUST TURINA
    50    MIHAEL VLAHOVIĆ
    51    PETAR VUJIĆ
    52    ANDREJA VUNIĆ-PETRAŠEVIĆ
    53    MARIJA ŽUŽUL

Niže navedeni kandidati koji su se prijavili i na radno mjesto STRUČNOG SAVJETNIKA ZA MULTIMEDIJALNE SADRŽAJE U SAMOSTALNOJ SLUŽBI ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO testirati će se za navedeno radno mjesto kroz praktičnu provjeru znanja na programu za montažu i snimanje. Isto će se također održati u Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“, Ilica 256b.
dana 05.02.2014. godine u 13,00 sati
1.    MAJA BANOVEC
2.    DANIJELA MAGDIĆ
3.    PETRA PILIPIĆ
4.    PETAR VUJIĆ    
5.    MARIJA ŽUŽUL

NAPOMENA: Osobe koje nisu pozvane na testiranje ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj iz razloga što nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Isti će o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima biti obaviješteni pisanim putem.