Tranzicija – Katalozi

Za korisnike Programa tranzicije i zbrinjavanja, koji se žele uključiti u aktivnost Obrazovanje za novu karijeru odnosno aktivnost  Potpora samozapošljavanju, Odjel za tranziciju izradio je:

Informativni katalog obrazovnih institucija u RH

Katalog potpora i poticaja malom gospodarstvu u 2017. godini

Katalozi su informativnog karaktera i redovno će se ažurirati.

Priloženi dokumenti:
2 MB