Foto: MORH / M. Čobanović

Ustrojavanje pričuvnih postrojbi

Sukladno planu ustrojavanja pričuvnih postrojbi Oružanih snaga RH, nadležni područni odsjeci za poslove obrane, kontinuirano od 2014. godine, vrše smotriranje (ažuriranje podataka) i odabir razvrstanih pričuvnika za popunu pričuvnih postrojbi, priopćavanje ratnog rasporeda u tim postrojbama te pozivanje razvrstanih pričuvnika na postrojavanje i osposobljavanje temeljem zahtjeva odnosno potreba Oružanih snaga RH.

Ustrojavanje šest pješačkih pukovnija OS RH u 2017.

Sukladno Planovima popune tijekom 2017. godine predviđeno je završiti cjelovito ustrojavanje šest pješačkih pukovnija Oružanih snaga RH.

Pozivanje razvrstanih pričuvnika na smotriranje i priopćavanje rasporeda za cjelovitu popunu šest pješačkih pukovnija započelo je tijekom rujna, a odvijat će se i tijekom listopada, studenoga i prosinca 2017. na cijelom teritoriju Republike Hrvatske u gotovo svim županijama. Također, ustrojavanje pričuvnih postrojbi Oružanih snaga RH nastavit će se i tijekom 2018. godine.    

Da bi se izvršila cjelovita popuna šest pješačkih pukovnija Oružanih snaga RH, područni odsjeci za poslove obrane vršili su pozivanje i smotriranje oko 15 000 razvrstanih pričuvnika kako bi mogli odabrati 8210 + 10% pričuve, ukupno 9031 razvrstanih pričuvnika i istima priopćiti raspored.

Razvrstani pričuvnici moraju se odazvati na poziv nadležnog tijela u vrijeme i mjesto koji su naznačeni u pojedinačnom odnosno općem pozivu za sudjelovanje u vojnoj obvezi. Ako se razvrstani pričuvnik ne odazove pozivu i ne opravda svoj izostanak, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane ovlaštena je za poduzimanje odgovarajućih mjera kojima će se prekršajno sankcionirati neopravdani razlozi ne odazivanja službenom pozivu za sudjelovanje u vojnoj obvezi.

Razvrstani pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze imaju regulirana prava i dužnosti iz radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o radu.

Pričuvnicima koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, također tijekom izvršavanja vojne obveze zadržavaju sva svoja prava.