Zapovjedništvo za potporu

Zapovjedništvo za potporu pruža logističku i zdravstvenu potporu snagama Hrvatske kopnene vojske te pruža pomoć unesrećenom civilnom stanovništvu.

Pripadnici Zapovjedništva za potporu angažirani su na postavljanju šatora, kreveta i poljskih kuhinja. Za potrebe prijevoza hrane Stožeru civilne zaštite predane su na uporabu posude za hranu – manjerke.

Također, sukladno zahtjevu Stožera Civilne zaštite pripadnici Zapovjedništva za potporu dostavili su četiri poljske kuhinje u Petrinju i Topusko koje su nakon usvajanja novog koncepta podjele hrane vraćene u matične postrojbe.

Pripadnici Zapovjedništva za potporu postavili su tri šatora ekspedicijskog kampa s krevetima na dvije lokacije, u Sisku i Hrastovici. Ispred sisačke bolnice postavljena su dva šatora s deset kreveta uz otprije podignut jedan šator Alaska s također deset kreveta. U Hrastovici je podignut jedan šator ekspedicijskog kampa s 20 kreveta.

Trenutno je na ukupno deset lokacija podignuto 43 polja šatora M70, a postavljena su i još četiri ekspedicijska šatora i jedan tipa Alaska.

Također, pripadnici Hrvatske vojske pružili su potporu snagama Civilne zaštite pri podizanju civilnog šatora tipa Alaska u Petrinji te Hrvatskom crvenom križu podizanjem velikog šatora u Glini.

Zapovjedništvo za potporu angažirano je i na prijevozu humanitarne pomoći.
Također, Zapovjedništvo za potporu je s Inženjerijskom pukovnijom angažirano na prijevozu, iskrcaju te postavljanju montažnih stambenih jedinica, kontejnera i kamp kućica.