Foto: HVU/ D. Volarić

Fotogalerija: General-pukovnik Slavko Barić uručio promaknuća, nagrade i pohvale

Foto: HVU/ sžn Dr. Volarić

General-pukovnik Slavko Barić uručio promaknuća, nagrade i pohvaleGeneral-pukovnik Slavko Barić uručio promaknuća, nagrade i pohvaleGeneral-pukovnik Slavko Barić uručio promaknuća, nagrade i pohvaleGeneral-pukovnik Slavko Barić uručio promaknuća, nagrade i pohvaleGeneral-pukovnik Slavko Barić uručio promaknuća, nagrade i pohvaleGeneral-pukovnik Slavko Barić uručio promaknuća, nagrade i pohvaleGeneral-pukovnik Slavko Barić uručio promaknuća, nagrade i pohvaleGeneral-pukovnik Slavko Barić uručio promaknuća, nagrade i pohvale