Foto: MORH /S. Maršić

Fotogalerija: “Krila Oluje” na aeromitingu “Osijek Air Show 2017.”

Foto: MORH /S. Maršić

'Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.''Krila Oluje' na aeromitingu 'Osijek Air Show 2017.'