Foto: Tomislav Haraminčić/ Krila Oluje arhiva

Fotogalerija: Nagrađen nastup akrogrupe “Krila Oluje” na aeromitingu RIAT

Foto: Tomislav Haraminčić/ Krila Oluje, arhiva

Nagrađen nastup akrogrupeNagrađen nastup akrogrupeNagrađen nastup akrogrupeNagrađen nastup akrogrupeNagrađen nastup akrogrupeNagrađen nastup akrogrupeNagrađen nastup akrogrupeNagrađen nastup akrogrupe 'Krila Oluje' na aeromitingu RIAT