Fotogalerija: Održana simulacijska vježba “NEBO 17”

Foto: HKZP, HRZ i PZO

Održana simulacijska vježba 'NEBO 17'Održana simulacijska vježba 'NEBO 17'Održana simulacijska vježba 'NEBO 17'Održana simulacijska vježba 'NEBO 17'