Fotogalerija: Patrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u Španjolsku

Foto: OSRH

Patrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u ŠpanjolskuPatrie ispraćene brodovima HRM-a na vježbu u Španjolsku