Foto: HRM

Fotogalerija: Povratak brodova HRM-a s NATO vježbe u Španjolskoj

Foto HRM

Povratak brodova HRM-a s NATO vježbe u ŠpanjolskojPovratak brodova HRM-a s NATO vježbe u ŠpanjolskojPovratak brodova HRM-a s NATO vježbe u ŠpanjolskojPovratak brodova HRM-a s NATO vježbe u ŠpanjolskojPovratak brodova HRM-a s NATO vježbe u ŠpanjolskojPovratak brodova HRM-a s NATO vježbe u ŠpanjolskojPovratak brodova HRM-a s NATO vježbe u ŠpanjolskojPovratak brodova HRM-a s NATO vježbe u ŠpanjolskojPovratak brodova HRM-a s NATO vježbe u ŠpanjolskojPovratak brodova HRM-a s NATO vježbe u Španjolskoj