Foto: HVU/ T. Vučak

Fotogalerija: Pripadnici HVU-a sudjelovali na natjecanju u SR Njemačkoj

Pripadnici HVU-a sudjelovali na natjecanju u SR NjemačkojPripadnici HVU-a sudjelovali na natjecanju u SR NjemačkojPripadnici HVU-a sudjelovali na natjecanju u SR NjemačkojPripadnici HVU-a sudjelovali na natjecanju u SR NjemačkojPripadnici HVU-a sudjelovali na natjecanju u SR Njemačkoj