Fotogalerija: Prvi letovi “Krila Oluje” u novoj postavi

Foto: HRZ i PZO

Prvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postaviPrvi letovi 'Krila Oluje' u novoj postavi