Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić

Fotogalerija: U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21

Foto: HRZ i PZO/ M. Karačić

U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21U Zemuniku započela planirana obuka pilota aviona MiG-21