Foto: MORH/ T. Brandt

Fotogalerija: U sklopu vježbe “HARPUN 16” provedeno gađanje raketom RBS

Foto: MORH/ T. Brandt

U sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBSU sklopu vježbe 'HARPUN 16' provedeno gađanje raketom RBS