Interni natječaj za upis na Sveučilišni diplomski studij Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Na temelju članka 27. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), objavljuje

INTERNI NATJEČAJ
ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ VOJNO INŽENJERSTVO I VOJNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE

Na temelju članka 27. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), objavljujeU akademskoj godini 2019./2020. biti će primljeno do 30 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija na:

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

  • sveučilišni diplomski studij Vojnog inženjerstva – do 20 kandidata/kinja
  • sveučilišni diplomski studij Vojnog vođenja i upravljanja – do 10 kandidata/kinja

Kandidati se prijavljuju na referadi Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ te su obvezni dostaviti:
– uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju Vojnog inženjerstva
odnosno Vojnog vođenja i upravljanja
– ispuniti Prijavu za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Vojno
inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje.

Rok za podnošenje prijava je 23. rujna 2019.

Uvjeti upisa:

  1. Pravo upisa u I. godinu diplomskih studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje u akademskoj godini 2019./2020. imaju kandidati koji su:Završili sveučilišni preddiplomski studij Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu
  2. Ispunjavaju zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15)

Ovi kriteriji su eliminacijski uvjeti za upis na studij.

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje stječe se temeljem uspjeha kandidata na sveučilišnom preddiplomskom studiju Vojno inženjerstvo odnosno Vojno vođenje i upravljanje, a kandidati se razvrstavaju (rangiraju) na listi za upis temeljem bodova akademskih postignuća i uspjeha u vojnoj obuci prema sljedećim kriterijima:

  • Opći uspjeh na studiju izražen kao zbroj umnožaka ocjena predmeta preddiplomskog studija pomnoženih s brojem ECTS-a tih predmeta (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 1125).
  • Prosječni uspjeh na ispitima predmeta Engleski jezik (1-6) preddiplomskog studija (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).
  • Uspjeh na ispitu predmeta Vojno-stručna praksa (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).
  • Opći uspjeh kadeta na vojnoj obuci (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 450).
  • Uspjeh na provjeri motoričkih sposobnosti u 4. godini preddiplomskog studija (maksimalni mogući broj postignutih bodova je 50).

Razvrstavanje na listi za upis provodi se na način da se kandidati rangiraju u skladu sa zbrojem bodova postignutih za svaki od navedenih kriterija bodovanja. Ako po završetku postupka rangiranja dva ili više kandidata na rang listi imaju isti ukupni zbroj bodova, upisuje se onaj kandidat koji ima bolji rezultat općeg akademskog uspjeha.
Konačna rang–lista kandidata bit će oglašena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici studija https://vojni.unizg.hr dana 25. rujna 2019., uz mogućnost žalbe u roku od 24 sata nakon objave liste na adresu kadet@unizg.hr.

Dodatne informacije:
Prijave za upis zaprimaju se do 23. rujna 2019.
Upisi će se održati 27. rujna 2019.

Kandidati/kinje koji steknu pravo upisa sklapaju s Ministarstvom obrane Ugovor o kadetskoj službi te tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (“Narodne novine”, br. 158/13, 5/17 i 55/19).

Nakon završenog diplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Sve ostale obavijesti u vezi ovog studijskog programa kandidati/kinje mogu dobiti na referadi HVU “Dr. Franjo Tuđman”, tel: 01/ 3786 666, 3786 234 i 3786 813.