Izjave o nepostojanju/postojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u smislu članka 77. ZJN 2016 u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Ministarstvo obrane, kao javni naručitelj, u sukobu interesa.

Priloženi dokumenti:
92 KB
98 KB
107 KB