Pričuvna komponenta Hrvatske vojske

Pričuvna komponenta Oružanih snaga RH ima namjenu i zadaću, zajedno s djelatnim sastavom, sudjelovati u obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Republike Hrvatske, doprinositi međunarodnoj sigurnosti i dati potporu civilnim institucijama glede zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa (potres, poplava), protupožarne zaštite, trganja i spašavanje i dr.

Pričuvne postrojbe bile su jedan od temelja na kojem je izgrađena Hrvatska vojska u Domovinskom ratu.

Također, pričuvna komponenta Hrvatske vojske dio je novog koncepta domovinske sigurnosti čija je glavna zadaća uvezivanje i sinkroniziranje svih sastavnica sustava.

Obveza služenja u pričuvnoj komponenti HV-a

Obveza služenja u pričuvnoj komponenti oružanih snaga RH državljana Republike Hrvatske proizlazi iz odredbi Zakona o obrani (Narodne novine broj 73/13, 75/15 i 27/16) kojim je između ostalog propisano da državljani imaju dužnosti i prava sudjelovati u obrani na organiziran način.

Istim zakonom definirano je da se navedeno sudjelovanje u obrani ostvaruje između ostalog kroz vojnu obvezu te služenje u ugovornoj pričuvi i dr.

Vojna obveza definirana je kao dužnost osposobljavanja, pripremanja i sudjelovanja u obrani na organiziran način, uključivanjem u Oružane snage, svih za to sposobnih državljana Republike Hrvatske, a sastoji se od:

 • novačke obveze,
 • obveze služenja vojnog roka odnosno civilne službe i
 • služenja u pričuvnom sastavu Oružanih snaga.

Vojna obveza nastaje u kalendarskoj godini u kojoj državljanin Republike Hrvatske navršava 18 godina života.

Nerazvrstana i razvrstana pričuva

Zakonom o obrani propisano je da se pričuvni sastav Oružanih snaga dijeli na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska pričuva na:

 • nerazvrstanu pričuvu – vojni obveznici uvedeni u vojnu evidenciju koji nisu odslužili vojni rok ili bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju) i
 •  razvrstanu pričuvu – vojni obveznici (vojnici, dočasnici i časnici) koji su odslužili vojni rok ili bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je dređena vojno stručna specijalnost, do 55 godina muškarac odnosno 50 godina žena, visoki časnik do 60 godina života te general/admiral do 65 godina, do kada zakonski traje vojna obveza.

Prestanak vojne obaveze pričuvnika

Vojna obveza razvrstanom pričuvniku prestaje:

 • na kraju kalendarske godine u kojoj navršava 55 godina (muškarac) odnosno 50 godina (žena),
 • ako je ocijenjen nesposobnim za vojnu službu u pričuvnom sastavu i
 • temeljem otpusta iz hrvatskog državljanstva.

Ustrojavanje pričuvne komponente HV-a

U 2017. godini završen je proces ustrojavanja šest pričuvnih pješačkih pukovnija Hrvatske vojske:

 •  1. pješačka pukovnija Zagreb
 • 2. pješačka pukovnija Osijek
 • 3. pješačka pukovnija Karlovac
 • 4. pješačka pukovnija Pula
 • 5. pješačka pukovnija Split
 • 6. pješačka pukovnija Dubrovnik

U 2018. godini ustrojeno je šest postrojbi rodova borbene potpore Hrvatske vojske:

 • 2. topničko-raketna pukovnija Đakovo
 • 3. topničko-raketna pukovnija Knin
 • 2. pukovnija PZO Velika Gorica
 • Inženjerijska bojna Karlovac
 • 2. bojna veze Velika Gorica
 • Logistička pukovnija Zagreb