O Hrvatskom vojnom učilištu

 Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman” od 2007. postalo je u potpunosti odgovorno za vojnu izobrazbu u OSRH, a težišne zadaće koje je HVU preuzeo jesu provedba svih razina izobrazbe i obuke časnika i dočasnika, ali i aktivnosti koje se odnose na predlaganje i sudjelovanje u izradi jedinstvenih standarda i mjerila za izobrazbu i obuku u OS, za izbor nastavnika i predavača te izradu smjernica i naputaka koji su potrebni za sve razine izobrazbe i obuke.

U sklopu HVU-a organizira se i provodi izobrazba za potrebe pripadnika OSRH, ali i pripadnike oružanih snaga drugih zemalja koje u Hrvatsku na školovanje upućuju svoje pripadnike. HVU provodi redovite cikluse Izobrazbe za razvoj vođa, Temeljne, Napredne i Visoke dočasničke izobrazbe, Temeljne i Napredne časničke izobrazbe, Intergranske zapovjedno stožerne izobrazbe, kao i izobrazbu na Ratnoj školi, a tu su još i Središte za strane jezike, Tečaj obrambene diplomacije, Tečaj strategijskog planiranja te niz drugih specijalističkih tečajeva. Njima godišnje prođe oko tisuću polaznika OSRH, brojni strani polaznici te polaznici iz drugih ministarstava i tijela državne uprave.

U 2014. godini na HVU-u po prvi puta započeta su dva sveučilišna studijska programa: Vojno inženjerstvo (VI) i Vojno vođenje i upravljanje (VViU). Preddiplomski su sveučilišni studiji namijenjeni za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH (OSRH). Razvijeni su u suradnji OSRH i Sveučilišta u Zagrebu, a njihova je atraktivnost u tome što prvostupnike nakon završetka ovih studija čeka siguran posao u postrojbama OSRH na mjestima prvih časničkih dužnosti. Od 2018. započeo je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo kojeg je nositelj Sveučilište u Splitu.