Javna nabava

Ministarstvo obrane

Samostalni sektor za postupke javne nabavu

Trg Kralja Petra Krešimira IV br. 1
10000 Zagreb
tel.: +385 (1) 4568 019
fax: +385 (1) 4568 322