Dodjela stipendija vojnim stipendistima – učenicima

U školskoj godini 2024./2025. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske dodijelit će do 500 stipendija redovitim učenicima srednjih škola za radna mjesta vojnika:

 • učenicima tehničkih škola za zanimanje zrakoplovni tehničar:
  • do 16 stipendija učenicima trećih razreda Zrakoplovne tehničke škole “Rudolfa Perešina” Velika Gorica i Tehničke škole Zadar (mjesta službe: Velika Gorica ili Zadar)
 • učenicima trogodišnjih srednjih strukovnih škola:
  • do 245 stipendija učenicima drugih i trećih razreda svih usmjerenja (mjesta službe: Gospić, Karlovac, Knin, Petrinja, Sinj ili Varaždin)
  • do 30 stipendija učenicima drugih i trećih razreda kemijskog usmjerenja (mjesta službe: Knin ili Velika Gorica)
  • do 25 stipendija učenicima drugih i trećih razreda strojarskog usmjerenja (mjesta službe: Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Petrinja, Sinj, Slunj, Varaždin, Velika Gorica ili Zemunik Donji)
  • do 10 stipendija učenicima drugih i trećih razreda elektrotehničkog usmjerenja (mjesta službe: Benkovac, Knin, Orebić, Petrinja, Pula ili Slunj)
  • do 70 stipendija učenicima drugih i trećih razreda, vozač motornog vozila za upravljanje motornim vozilima “C” kategorije (mjesta službe: Zagreb, Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Petrinja, Sinj, Varaždin, Velika Gorica ili Zemunik Donji)
 • učenicima četverogodišnjih srednjih škola:
  • do 100 stipendija učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda tehničkog usmjerenja i gimnazija (mjesta službe: Benkovac, Bjelovar, Gospić, Pula, Slunj, Varaždin ili Zemunik Donji, Karlovac, Knin, Orebić, Petrinja, Velika Gorica)
 • učenicima petogodišnjih srednjih medicinskih škola:
  • do 4 stipendije učenicima trećih i četvrtih razreda, medicinska sestra/tehničar (mjesto službe: Zagreb)

Prema Pravilniku o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (“Narodne novine”, br. 50/23) Ministarstvo obrane RH osigurava mjesečnu stipendiju za vojne stipendiste – učenike u slijedećim iznosima:

 • 2. razreda srednje škole – 100,00 eura
 • 3. razreda srednje škole – 120,00 eura
 • 4. i 5. razreda srednje škole – 150,00 eura

Objava Javnog poziva za dodjelu stipendija vojnim stipendistima u školskoj godini 2024./2025. planirana je u svibnju 2024., a zaprimanje prijava kandidata biti će do kraja rujna 2024.

 • Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati/kinje koji se javljaju na Javni poziv:
  • da su redoviti učenici srednjih škola za koje je Ministarstvo obrane objavilo javni poziv
  • da su učenici koji prvi put upisuju prvi razred srednje škole ili učenici viših razreda srednje škole koji su do školske godine za koju se dodjeljuju stipendije sve razrede srednje škole završili redovito bez ponavljanja razreda
  • da su postigli opći uspjeh od najmanje 3.00 u posljednjoj godini obrazovanja prije školske godine za koju se dodjeljuju stipendije
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj neprekidno najmanje jednu godinu
   do dana objave javnog natječaja odnosno poziva
  • da nisu korisnici stipendija u svrhu zaposlenja kod drugog poslodavca
  • da punoljetni učenici ispunjavaju opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisane člancima 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
 • Prijavu za dodjelu stipendije podnose punoljetni učenici osobno, a za maloljetne učenike roditelj/skrbnik.
 • Ukoliko su ispunjeni uvjeti za prijavu kandidati za vojne stipendiste – učenici se upućuju na zdravstvene preglede u Zavod za zrakoplovnu medicinu Zagreb ili Zavod za pomorsku medicinu Split te na inicijalnu provjeru tjelesne spremnosti Središnjice za upravljanje osobljem u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.
 • Ukoliko su kandidati zadovoljili na zdravstvenom pregledu i prošli inicijalnu provjeru tjelesne spremnosti odabir stipendista provodi Povjerenstvo Ministarstva obrane prema kriterijima propisanim Odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija vojnim stipendistima.
 • Stipendije se dodjeljuju prema listama prvenstva koje se sastavljaju prema kriteriju uspješnosti u dotadašnjem školovanju, a po potrebi i na temelju rezultata provedenog testiranja stručnih znanja i vještina.
 • Ako je broj zainteresiranih učenika koji su zadovoljili na zdravstvenom pregledu i prošli inicijalnu provjeru tjelesne spremnosti veći od planiranih godišnjih kvota za dodjelu stipendija, prema Odluci o kriterijima za dodjelu stipendija vojnim stipendistima uz kriterij uspješnosti u dotadašnjem školovanju i rezultate provedenog testiranja stručnih znanja i vještina kao dodatni kriteriji primjenjuje se sljedeće:
  • Učenik je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • Učenik je dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, hrvatskog branitelja ili sudionika Domovinskog rata
  • Učenik je sportaš I. kategorije – vrhunski sportaš
  • Učenik je sportaš II. kategorije – vrhunski sportaš
  • Učenik je sportaš III. kategorije – vrhunski sportaš
   Napomena: U svrhu utvrđivanja okolnosti iz ove točke kandidati su dužni dostaviti dokaze kojima dokazuju određene činjenice.
 • Nakon što kandidat bude odabran potpisuje Ugovor o stipendiranju.
 • Nakon ostvarenog prava na stipendiju vojni stipendist – učenik u skladu s odredbama ugovora o stipendiranju nastavlja primati stipendiju i u idućoj školskoj godini pod uvjetom da je uspješno završio školsku godinu za koju je primao stipendiju s prosjekom svih ocjena najmanje 3,00 i da je redovito upisao sljedeću godinu obrazovanja.
 • Kako bi se utvrdilo ispunjava li vojni stipendist – učenik stipendist uvjete za nastavak primanja stipendije, dužan je najkasnije 15 dana od dana početka školske godine dostaviti potvrdu o redovitom upisu u višu godinu srednje škole i presliku ispisa ocjena o postignutom uspjehu.
 • Vojni stipendisti – učenici dužni su Upravi za ljudske potencijale Ministarstva obrane dostaviti dokaz o završetku školovanja u roku od 15 dana od dana završetka srednje škole.
 • Završetkom srednje škole vojni stipendisti – učenici se upućuju na Dragovoljno vojno osposobljavanje nakon čega potpisuju Ugovor djelatnoj vojnoj službi.

Kontakt za dodatne informacije: Služba za izobrazbu Ministarstva obrane RH, tel. 01-4567-739, 01-4567-412.