Središnjica za upravljanje osobljem

Središnjica za upravljanje osobljem (SUO), pristožerna je postrojba Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske koja je ustrojena s ciljem uspostave i provedbe jedinstvenog upravljanja osobljem. Središnjica za upravljanje osobljem ima tri odjela: Odjel za profesionalni razvoj, Odjel za planiranje i potporu te Odjel za odabir, promidžbu, zdravstvenu i psihološku potporu.

Zadaće koje Središnjica obavlja dijele se na programska područja: pribavljanje osoblja, profesionalni razvoj, personalna potpora te tranzicija i izdvajanje osoblja. To znači da SUO pokriva širok raspon aktivnosti, počevši od prijma kandidata u OS RH sve do njihova izdvajanja. Težišne zadaće Središnjice vezane su za brigu o profesionalnom razvoju svih kategorija vojnog i civilnog osoblja, što u sebe uključuje odluke o rasporedu na dužnost, upućivanja na izbrazbu, prijedloge za promaknuća i rasporede na više dužnosti, sve s ciljem osiguranja potrebne personalne spremnosti OS RH.
S ustrojavanjem Središnjice za upravljanjem osobljem, započelo se u siječnju 2008. godine. S obzirom na zadaće koje obavlja, a vezane su uz prijam osoblja i pružanje personalne potpore, Središnjica je sljednik ustrojstvenih cjelina koje su taj posao obavljale ranije.

Naime, od 1996. godine, kada su ukinuta gardijska nastavna središta, pa sve do 2004. godine nije bilo redovitog prijama u djelatnu vojnu službu. Od 2004. težilo se uspostavi standardiziranog i sustavnog prijma osoblja, te se u tom pravcu tražio što prikladniji i učinkovitiji model. U okviru tih nastojanja ustrojeno je, u kolovozu 2005. godine Selekcijsko središte za odabir u djelatnu vojnu službu, sa zadaćom kontinuiranog i centraliziranog pribavljanja osoblja u djelatnu vojnu službu. No, kako se obim poslova vezanih za prijam i personalnu potporu djelatnicima OS RH toliko širio i usložnjavao nametnula se potreba za većom ustrojstvenom cjelinom koja bi obavljala najveći dio poslova iz područja upravljanja osobljem.

Dugoročnim planom razvoja OSRH 2006. – 2015. predviđeno je ustrojavanje posebnog združenog zapovjedništva za potporu u područjima logistike, zdravstva i upravljanja osobljem. Slijedom toga ustrojeno je Zapovjedništvo za potporu te Središnjica za upravljanje osobljem kao jedna od podređenih ustrojbenih cjelina sa zadaćom provođenja dijela jedinstvenog upravljanja osobljem u OSRH.

Temeljem preustroja OS RH, Središnjica za upravljanje osobljem je od 15. prosinca 2014. godine izdvojena iz sastava Zapovjedništva za potporu te je postala pristožerna postrojba GS OS RH.