Kontakti

Ministarstvo obrane

Sjedište Ministarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1
10 000 Zagreb
tel.: +385 (1) 4567 111
fax.: +385 (1) 4613 310


E-adresa za tijela državne uprave i za elektroničke službene dopise: pisarnica@morh.hr

Upiti građana: gradjani@morh.hr, tel.: +385 (1) 4568 008 ili putem obrasca

Upiti medija: press@morh.hr, tel.: +385 (1) 4568 008, +385 (1) 4567 306

Zahtjevi za potpore Oružanih snaga i Ministarstva obrane: potpora@morh.hr,
tel.: +385 (1) 4568 008, +385 (1) 4568 055


 • Kabinet ministra

tel.: +385 (1) 4567 410
+385 (1) 4567 411
fax.: +385 (1) 4613 310
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb
e-mail: kabinet@morh.hr

 • Državni tajnici

Zdravko Jakop
tel.: +385 (1) 4567 633
fax.: +385 (1) 4567 041
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10 000 Zagreb
e-mail: zdravko.jakop@morh.hr

Branko Hrg
tel.: +385 (1) 4568 358,
fax.: +385 (1) 4613 310
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb
e-mail: branko.hrg@morh.hr

 • Uprava za obrambenu politiku

Dunja Bujan Šujster
ravnateljica Uprave za obrambenu politiku
tel.: +385 (1) 4568 454
fax.: +385 (1) 4568 405

Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb
e-mail: upravam1@morh.hr

 • Uprava za ljudske potencijale

Ivan Jušić
ravnatelj Uprave za ljudske potencijale
tel.: +385 (1) 4567 639
fax.: +385 (1) 4567 081
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb
e-mail: ljudski.potencijali@morh.hr

 • Uprava za materijalne resurse

Ivica Grebenar
ravnatelj Uprave za materijalne resurse
tel.: +385 (1) 4567 311
fax.: +385 (1) 4567 041
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb
e-mail: m3@morh.hr

 • Uprava za proračun, financije i informacijske sustave

Lučiana Klobas Dobrović
ravnateljica Uprave za proračun, financije i informacijske sustave
tel.: +385 (1) 4568 044
fax.: +385 (1) 4567 953
Stančićeva 4
10000 Zagreb
e-mail: upravazaproracunifinancije@morh.hr

 • Glavno tajništvo

Petar Barać
tel.: +385 (1) 4567 611
fax.: +385 (1) 4567 021
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb
e-mail: tajnistvo@morh.hr

 • Samostalni odjel za protokol

tel: +385 (1) 4567 628
fax: +385 (1) 4567 052
Trg kralja Petra Krešimira IV 1
10000 Zagreb
protokol@morh.hr

 • Samostalni sektor za stambene poslove

Ante Modrić
tel.: +385 (1) 4568 827
fax.: +385 (1) 4568 784
Zvonimirova 12
10000 Zagreb
e-mail: stambena@morh.hr

 • Samostalni sektor za javnu nabavu

Spomenka Lešnjaković
tel.: +385 (1) 4568 019
fax.: +385 (1) 4568 322
Zvonimirova 12
10000 Zagreb
e-mail: sspjn@morh.hr

 • Inspektorat obrane

general-pukovnik Siniša Jurković
tel.: +385 (1) 3784 109
fax.: +385 (1) 3784 754
Ilica 256b
10000 Zagreb
e-mail: inspektorat@morh.hr

 • Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove

tel.: +385 (1) 6631 528
faks.: +385 (1) 6631 540
Sarajevska 7
10000 Zagreb
e-mail: vojna.policija@morh.hr

 • Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u RH

tel.: +385 (1) 4670 659
fax.: +385 (1) 4670 662
Ksaverska cesta 12
10000 Zagreb
e-mail: vojni.ordinarijat@morh.hr

 • Hrvatski vojnik

hrvatski vojno stručni magazin
tel.: +385 (1) 3784 243, +385 (1) 3784 939
fax.: +385 (1) 3784 322
e-mail: hrvojnik@morh.hr
www: http://www.hrvatski-vojnik.hr/