O nama

Ustroj Ministarstva obrane

Ministarstvo obrane RH ustrojeno temeljem  Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 97/20)

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva obrane, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, radno vrijeme, okvirni broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.