Vojni sveučilišni studijski programi

Vojni sveučilišni studijski programi – sveučilišni prijediplomski studij i diplomski studij Vojno inženjerstvo i sveučilišni prijediplomski studij i diplomski studij Vojno vođenje i upravljanje izvode se u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Zagrebu, a sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo provodi se u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”, Hrvatske ratne mornarice i Sveučilišta u Splitu.

Od akademske 2024./2025. godine nositeljstvo za izvođenje sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo preuzima Sveučilište obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” koje će izvođenje studija nastaviti u suradnji s dosadašnjim izvođačima.

Nastavu na studijima izvode predavači sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima iz Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” i drugih ustrojstvenih cjelina Oružanih snaga RH, a nastava i vježbe se izvode u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta, te u dijelu postrojbi Hrvatske kopnene vojske, Zapovjedništva za potporu i Hrvatske ratne mornarice.

Vojno inženjerstvo

Prijediplomski sveučilišni studijski program Vojno inženjerstvo primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.

Studij vojno inženjerstvo izvodi se kao prijediplomski koji traje osam semestara (240 ECTS bodova), a završetkom istog stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) vojnog inženjerstva i čin poručnika roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehnička služba.

Nakon završenog prijediplomskog studija Vojno inženjerstvo, u skladu s ostvarenim rezultatima na prijediplomskom studiju, dijelu kadeta otvara se mogućnost upisa redovnog diplomskog studija Vojno inženjerstvo u trajanju od dva semestra (60 ECTS bodova) te stjecanja akademskog naziva magistra inženjera vojnog inženjerstva.

Više informacija o vojnom studijskom programu Vojno inženjerstvo možete pronaći na poveznici.

Vojno vođenje i upravljanje

Studijski program Vojno vođenje i upravljanje primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.

Studij Vojno vođenje i upravljanje izvodi se kao prijediplomski studij i traje osam semestara (240 ECTS bodova), a završetkom istog stječe se akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija ili vojno-obavještajnog roda.

Nakon završenog prijediplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje, u skladu s ostvarenim rezultatima na prijediplomskom studiju, dijelu kadeta otvara se mogućnost upisa redovnog diplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje u trajanju od dva semestra (60 ECTS bodova) te stjecanja akademskog naziva magistra vojnog vođenja i upravljanja.

Više informacija o vojnom studijskom programu Vojno vođenje i upravljanje možete pronaći na poveznici.

Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo sa smjerovima Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo sveučilišni je studij primarno usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH, ali i za dužnosti u Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Studij Vojno pomorstvo izvodi se kao integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij koji traje deset semestara (300 ECTS bodova), a završetkom istog stječe se akademski naziv magistra inženjera vojnog pomorstva (smjer vojne nautike i smjer vojnog brodostrojarstva) te se dodjeljuje čin poručnika korvete roda pomorstvo ili tehničke službe.

Više informacija o vojnom studijskom programu Vojno pomorstvo možete pronaći na poveznici.