Obalna straža Republike Hrvatske

Obalna straža Republike Hrvatske je postrojba ustrojena u sastavu Hrvatske ratne mornarice za provedbu nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

Utemeljena je Zakonom o Obalnoj straži RH kojeg je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. listopada 2007. g.

Sustavno praćenje aktivnosti na moru, kao i ujednačena kontrola na cjelokupnom području pod suverenošću i jurisdikcijom Republike Hrvatske, važna su sastavnica ostvarivanja svih prava i legitimnih interesa Republike Hrvatske na moru.
Poslovi Obalne straže:

  • nadzor i zaštita isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske na moru i epikontinentalnog pojasa te provedba jurisdikcije u tim pojasevima
  • traganje i spašavanje na moru
  • sprječavanje, ograničavanje, spremnost i intervencija prilikom iznenadnog onečišćenja mora
  • nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje morsko ribarstvo
  • suzbijanje i sprječavanje transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i širenja oružja za masovno uništenje
  • suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe
  • nadzor nad provedbom propisa o ustanovljenim sigurnosnim zonama oko uređaja i naprava na moru za potrebe istraživanja i iskorištavanja morskog dna i podzemlja u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske
  • nadzor nad provedbom propisa o plovidbi stranih ratnih brodova koji plove kroz unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske
  • suzbijanje i uklanjanje sigurnosnih rizika od važnosti za nacionalnu sigurnost

U provedbi zakona i drugih propisa u području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske Obalna straža pruža potporu drugim tijelima nadležnima za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru pridonoseći sigurnosti i zaštiti ljudskih života, materijalnih dobara, očuvanju okoliša te zaštiti morskih resursa na način da se oni koriste u skladu sa zakonima RH.

Međuresorno tijelo nadležno za usklađivanje i koordiniranje rada tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske je Središnja koordinacija koja, između ostalog, prati i raščlanjuje stanje sigurnosti i zaštite morskog prostora, donosi mjere te nadzire provedbu mjera za unaprjeđenje stanja.

Obalna straža RH sastoji se od Zapovjedništva, 1. divizijuna (sa bazom u Splitu) i 2. divizijuna (sa bazom u Puli). U svom sastavu trenutno ima brodove i brodice, a za obavljanje poslova Obalne straže pod operativnim nadzorom su i zrakoplovi iz sastava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te sustavi bespilotnih zrakoplova iz sastava Obavještajne pukovnije Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Poslove Obalne straže Republike Hrvatske obavljaju ovlaštene osobe na temelju ovlasti koje su propisane Zakonom o Obalnoj straži Republike Hrvatske i drugim propisima. Jedna od važnijih ovlasti je obavljanje inspekcijskih poslova u području nadzora i kontrole ribarstva pa je tako određeni broj ovlaštenih osoba Obalne straže imenovano inspektorima Europske unije.